Recent News

Wanneer zijn primaten uitgestorven in Noord-Amerika?

Ongeveer 56 miljoen jaar geleden verdwenen verschillende groepen primitieve primaten op mysterieuze wijze uit de bossen van Noord-Amerika. Deze primaten, waartoe apen, lemuren en tarsiers behoren, hebben een lange en rijke geschiedenis die teruggaat tot net na het uitsterven van de dinosauriërs. Ze waren enkele van de eerste zoogdieren die floreerden na de verdwijning van de reuzen.

De laatste primaat die Noord-Amerika bewoonde voordat Homo sapiens of Clovis-mensen arriveerden, was Ekgmowechashala. Klimaatveranderingen in het Cenozoïcum waren blijkbaar catastrofaal voor primaten, die tegen het Late Eoceen vrijwel uitgestorven waren in Noord-Amerika.

De Rol van Klimaatverandering
In het Midden tot Late Eoceen onderging Noord-Amerika bergvorming en droogte trends die de vochtige subtropische bossen veranderden in seizoensgebonden drogere bossen. Deze klimaatveranderingen waren blijkbaar catastrofaal voor primaten, die tegen het Late Eoceen vrijwel uitgestorven waren in Noord-Amerika.

De Huidige Bedreigingen voor Primaten
Momenteel worden primaten wereldwijd bedreigd met uitsterving. Ongeveer 60% van alle primatensoorten wordt nu bedreigd met uitsterving en ongeveer 75% heeft afnemende populaties. De huidige bedreigingen voor primaten, waaronder habitatverlies, bushmeat jacht en de illegale huisdierenhandel, worden aangedreven door menselijke activiteit.

De Rol van Inheemse Kennis en Land
Een nieuwe studie in Science Advances ontdekte dat primatensoorten die op het land van inheemse volkeren worden gevonden, aanzienlijk minder bedreigingen voor hun algehele overleving hebben in vergelijking met soorten die op niet-inheemse landen worden gevonden.

Veelgestelde Vragen
Vraag: Wat zijn primaten?
Antwoord: Primaten zijn een groep zoogdieren die apen, lemuren, tarsiers en mensen omvat. Ze staan bekend om hun hoge cognitieve vaardigheden, uitgebreide sociale netwerken en dieetflexibiliteit.

Vraag: Wanneer stierven primaten uit in Noord-Amerika?
Antwoord: Primaten stierven ongeveer 56 miljoen jaar geleden uit in Noord-Amerika.

Vraag: Wat zijn de huidige bedreigingen voor primaten?
Antwoord: De huidige bedreigingen voor primaten omvatten habitatverlies, bushmeat jacht en de illegale huisdierenhandel, die allemaal worden aangedreven door menselijke activiteit.

Vraag: Hoe kunnen we primaten helpen beschermen?
Antwoord: Onderzoekers zijn het erover eens dat de enige manier om de primatenpopulatie te redden, is dat staten meer doen om de soevereiniteit van inheemse volkeren over hun grondgebied te beschermen.

Verklarende Woordenlijst
Primaat: Een lid van de zoogdierorde die apen, lemuren, tarsiers en mensen omvat. Ze staan bekend om hun hoge cognitieve vaardigheden, uitgebreide sociale netwerken en dieetflexibiliteit.
Eoceen: Een geologisch tijdperk dat ongeveer 56 tot 33,9 miljoen jaar geleden duurde. Het wordt gekenmerkt door het verschijnen van de eerste moderne zoogdieren.
Cenozoïcum: Een geologisch tijdperk dat ongeveer 66 miljoen jaar geleden begon en tot op de dag van vandaag voortduurt. Het wordt gekenmerkt door de dominantie van zoogdieren.
Bushmeat jacht: De jacht op en consumptie van wilde dieren, vooral in de tropen. Dit kan leiden tot overbejaging en het uitsterven van soorten.
Inheemse volkeren: Gemeenschappen die een historische continuïteit hebben met pre-invasie en pre-koloniale samenlevingen en die zichzelf als zodanig beschouwen.