Recent News

Oudste Huidfossiel Ooit Ontdekt: Een Kijkje in de Diepe Tijd

Een recente studie heeft een opmerkelijke ontdekking onthuld: het oudste bekende huidfossiel, dat toebehoorde aan een reptiel dat leefde voordat dinosaurussen de aarde bewoonden. Dit fragment van gefossiliseerde reptielenhuid werd gevonden in een kalksteengrot in Oklahoma, Verenigde Staten, en is minstens 130 miljoen jaar ouder dan het vorige oudste bekende huidfossiel.

Onderzoekers van de Universiteit van Toronto Mississauga identificeerden een huidfragment met een kiezelachtig oppervlak, vergelijkbaar met krokodillenhuid. Daterend van ongeveer 289 miljoen jaar geleden, is het de oudste bekende steekproef van een bewaarde opperhuid, de buitenste laag van de huid bij terrestrische reptielen, vogels en zoogdieren.

Deze ontdekking biedt een zeldzame kans om terug te blikken in de diepe tijd. Het verrijkt ons begrip en onze perceptie van deze baanbrekende dieren. Ondanks dat de huid het grootste orgaan in het lichaam is, is het zeer zeldzaam om een gefossiliseerde huid te vinden.

Het monster was een van de duizenden die in 2018 aan het team werden gedoneerd door amateurverzamelaar Bill May. De meeste monsters waren bot en gemakkelijk herkenbaar. Echter, het “delicate” huidfossiel was uniek, met een dikte van ongeveer een kwart millimeter of minder. Het team vond opperhuidweefsels tijdens microscopisch onderzoek van het kleine huidfossiel, dat kleiner is dan een vingernagel.

Veelgestelde Vragen
Wat is een huidfossiel?
Een huidfossiel is een fossiel dat de afdruk of het overblijfsel van de huid van een prehistorisch organisme bevat.

Hoe oud is het oudste bekende huidfossiel?
Het oudste bekende huidfossiel is ongeveer 289 miljoen jaar oud.

Waar werd het oudste huidfossiel gevonden?
Het oudste huidfossiel werd gevonden in een kalksteengrot in Oklahoma, Verenigde Staten.

Verklarende Woordenlijst
Fossiel: Overblijfselen of sporen van organismen uit het geologische verleden, ingebed en bewaard in de aardkorst.
Opperhuid: De buitenste laag van de huid bij terrestrische reptielen, vogels en zoogdieren.
Kalksteengrot: Een natuurlijke opening of holte in de aarde, vaak gevonden in kalksteen, een sedimentair gesteente.
Paleontologie: De wetenschappelijke studie van het leven in het geologische verleden, met name door het bestuderen van fossielen.