Recent News

Nieuwe richtlijnen voor NASA’s ruimteonderzoek in het komende decennium

Een recente decenniumstudie schetst de richtlijnen die NASA in de komende tien jaar moet volgen om astronauten te helpen gedijen buiten de aarde. Deze studie, uitgevoerd door de National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), is bedoeld om NASA te helpen bij het definiëren en afstemmen van biologisch en fysisch onderzoek om wetenschappelijke kennis en menselijke verkenning van de ruimte te bevorderen.

Belangrijke onderzoeksgebieden voor ruimteontwikkeling
De decenniumstudie beveelt aan dat NASA investeert in verschillende specifieke onderzoekscampagnes in de komende tien jaar om de ontwikkeling van essentiële gebieden voor ruimteontwikkeling te vergemakkelijken. Deze initiatieven stellen NASA in staat om de wetenschap van zwaartekrachtvelden en ruimtetijd te verkennen en de effecten van zowel straling als microzwaartekracht op verschillende levensvormen te onderzoeken. Aan de fysische kant van het onderzoek suggereert het rapport dat NASA zich richt op aspecten van ruimteverkenning zoals:

Verbranding: De veranderde zwaartekrachtomgevingen van de ruimte, de maan en Mars vormen unieke uitdagingen voor de verbranding van brandstof die door NASA moeten worden overwogen, aldus de decenniumcommissie. Deze elementen moeten worden begrepen om ongewenste en gevaarlijke branden in ruimtevaartuigen en ruimtehabitats te voorkomen.

Samenwerking met de bredere ruimtegemeenschap
“Onderzoek in de ruimteomgeving heeft opmerkelijke stappen gezet in het afgelopen decennium, maar NASA, de rest van de Amerikaanse overheid en de bredere ruimtegemeenschap moeten samenwerken om de wetenschappelijke en technologische basis te leggen voor toekomstige ruimteverkenning en -ontwikkeling”, aldus het rapport. Decenniumstudies zijn gemeenschapsgestuurde, bottom-up onderzoeken die tot doel hebben onderzoeksgebieden, observaties en notionele missies te prioriteren voor NASA en andere Amerikaanse overheidsinstanties. Door samen te werken met de wetenschappelijke gemeenschap en andere belanghebbenden, kan NASA ambitieuze doelstellingen en innovatieve oplossingen nastreven die de wetenschappelijke en toepassingswaarde van op ruimte gebaseerde aardobservaties en analyses voor de natie en de wereld verbeteren en versnellen.

In de komende tien jaar zal NASA zich richten op het bevorderen van wetenschappelijke kennis en het ondersteunen van menselijke verkenning van de ruimte door middel van gerichte onderzoekscampagnes en samenwerking met de bredere ruimtegemeenschap. Door te investeren in cruciale gebieden zoals zwaartekrachtvelden, ruimtetijd, straling en microzwaartekracht, kan NASA bijdragen aan de ontwikkeling van technologieën en inzichten die essentieel zijn voor toekomstige ruimteverkenning en -ontwikkeling.