Recent News

Neanderthalers: De Oorspronkelijke Ochtendmensen, Volgens Nieuw Onderzoek

Het lijkt erop dat onze voorouders, de Neanderthalers, ochtendmensen waren, volgens een recente studie. Deze bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Genome Biology and Evolution, suggereren dat genetisch materiaal van Neanderthaler voorouders mogelijk heeft bijgedragen aan de neiging van sommige mensen vandaag de dag om “ochtendmensen” te zijn, mensen die zich comfortabeler voelen bij het vroeg opstaan en naar bed gaan.

Ongeveer 300.000 jaar geleden vinden we de oorsprong van alle anatomisch moderne mensen in Afrika, waar omgevingsfactoren veel van hun biologische kenmerken vormden. Ongeveer 70.000 jaar geleden begonnen de voorouders van moderne Euraziatische mensen naar Eurazië te migreren, waar ze diverse nieuwe omgevingen tegenkwamen, waaronder hogere breedtegraden met grotere seizoensgebonden variatie in daglicht.

De neiging om een ochtendmens te zijn, zou evolutionair gunstig kunnen zijn geweest voor onze voorouders die in hogere breedtegraden in Europa leefden. Dit zou dus een Neanderthaler genetische eigenschap zijn die het waard was om te behouden. “Door het combineren van oud DNA, grootschalige genetische studies bij moderne mensen en kunstmatige intelligentie, ontdekten we aanzienlijke genetische verschillen in de circadiane systemen van Neanderthalers en moderne mensen,” zei de hoofdauteur van het artikel, John A. Capra.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Wat betekent ‘circadiane systemen’?
Circadiane systemen verwijzen naar de interne biologische klok van een organisme die een ongeveer 24-uurs cyclus volgt. Deze klokken regelen een breed scala aan gedragingen en fysiologische processen, waaronder slaap-waak cycli.

Wat is ‘introgressie’?
Introgressie is een term uit de genetica die verwijst naar de overdracht van genetisch materiaal van een soort naar een andere soort door middel van herhaalde terugkruising.

Wat betekent ‘anatomisch moderne mensen’?
Anatomisch moderne mensen verwijzen naar Homo sapiens, de soort waartoe alle levende mensen behoren. Deze term wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de moderne mens en andere, nu uitgestorven, Homo-soorten.

Wie waren de Neanderthalers?
Neanderthalers waren een groep hominiden die ongeveer 400.000 tot 40.000 jaar geleden in Europa en West-Azië leefden. Ze zijn de dichtstbijzijnde uitgestorven menselijke verwant en er is bewijs dat ze hebben samengeleefd en zich hebben vermengd met vroege moderne mensen.