Recent News

China’s Groene Golf: Hoop voor het Klimaat en Meer Positief Nieuws

China, de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, maakt indrukwekkende vorderingen in de overgang naar groene energie. Volgens een rapport van Global Energy Monitor, een onafhankelijke onderzoeksgroep, is China op weg om zijn doelstellingen voor groene energie voor 2030 vijf jaar eerder dan gepland te overtreffen. De Chinese president Xi Jinping kondigde in 2020 aan dat China tegen 2030 meer dan 1.200 gigawatt aan zonne- en windenergie zou installeren. Dit nieuwe rapport stelt echter dat dit doel vijf jaar eerder zal worden bereikt.

De groene energiecapaciteit van China groeit in een tempo dat de wereldwijde capaciteit tegen 2025 met 85% zou kunnen verhogen. Momenteel heeft China meer zonnepanelen geïnstalleerd in grootschalige projecten dan de rest van de wereld samen. Wat windenergie betreft, heeft het land zijn capaciteit sinds 2017 verdubbeld. Volgens GEM breidt China deze sector snel uit en zal het zijn capaciteit voor wind- en zonne-energie tegen eind 2025 meer dan verdubbelen. Dit zou betekenen dat China de wereldwijde vloot van windturbines met 50% zou verhogen en de wereldwijde grootschalige zonne-installaties met 85% zou verhogen in vergelijking met de huidige niveaus.

Ondanks deze indrukwekkende vooruitgang blijft het gebruik van steenkool in China een grote uitdaging. In 2022 bouwde China ongeveer twee nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales per week – veel van deze waren gelegen op nieuwe zonne- en windparken, vaak om back-upstroom te leveren en de continuïteit van de energievoorziening te garanderen. Het is echter belangrijk op te merken dat de groene energie-inspanningen van China deel uitmaken van zijn inspanningen om de dubbele koolstofdoelen te halen die in 2020 zijn vastgesteld. Als ’s werelds op een na grootste economie is het de grootste uitstoter van broeikasgassen en is het verantwoordelijk voor de helft van het wereldwijde steenkoolverbruik. De Chinese president, Xi Jinping, beloofde in 2020 om de piek van de CO2-uitstoot vóór 2030 te bereiken en tegen 2060 koolstofneutraliteit te bereiken.

Het rapport schrijft de opmerkelijke vooruitgang van China in het uitbreiden van zijn niet-fossiele energiebronnen toe aan het scala aan beleidsmaatregelen die zijn regering heeft geïmplementeerd, waaronder royale subsidies om ontwikkelaars te stimuleren en regelgeving om druk uit te oefenen op provinciale regeringen en energiebedrijven. Ondanks de zorgvuldige planning van China, is de energietransitie niet zonder uitdagingen. In de afgelopen jaren hebben recordhittegolven en droogte waterkrachtcentrales verlamd, wat resulteerde in stroomtekorten die fabrieken tot stilstand brachten. Een verouderd elektriciteitsnet en inflexibiliteit bij het overbrengen van energie tussen regio’s dragen bij aan de onzekerheid.