Recent News

Nieuwe gezichten in de raad van toezicht van SDW

Nieuwe leden benoemd in Raad van Toezicht van SDW

Per 1 juli 2023 treden Annelinda van Dijck en Bas Brekelmans toe als nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT) bij SDW. Ze nemen hiermee de plaats in van René Mol en Agnes Klaren.

Annelinda van Dijck zal zich richten op de aandachtsgebieden Vastgoed & Innovatie. Met haar ruime ervaring als Manager vastgoed en interimmanager, is zij actief betrokken bij vraagstukken op het gebied van vastgoed, natuur, duurzaamheid en organisatie in het maatschappelijk veld. Daarnaast vervult zij toezichthoudende functies bij Intermaris en de Fontys Hogeschool.

Bas Brekelmans zal verantwoordelijk zijn voor het aandachtsgebied Zorg en Zorgkwaliteit. Hij heeft sinds 2004 gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft zich ontwikkeld vanuit een werkvloerpositie naar een leidinggevende rol. Bas Brekelmans begrijpt zowel het perspectief van de cliënt als dat van de zorgmedewerkers en heeft een sterke focus op het verbeteren van de zorg vanuit het perspectief van de cliënten. Naast zijn betrokkenheid bij Kameraet, een woon- en werkinitiatief voor mensen met een beperking, is hij ook verbonden aan de Zorgcoöperatie Brabant U.A. als lid van de Raad van Toezicht.

Annelinda van Dijck geeft aan: “Innovatie heeft voor mij twee aspecten. Ten eerste gaat het om de manier waarop SDW zich verhoudt tot de omgeving. SDW zal steeds meer fungeren als netwerkpartner. Daarnaast wordt de integratie van vastgoed en technologische dienstverlening in en rondom de woningen steeds belangrijker om de dienstverlening goed en efficiënt vorm te geven. Bij deze verandering is het essentieel dat technologie voor iedereen toegankelijk en veilig is en blijft dienen aan het welzijn van mensen. Ik kijk ernaar uit om binnen SDW met deze onderwerpen aan de slag te gaan.”

Bas Brekelmans voegt toe: “Zorg moet draaien om het zorgen voor elkaar. Het gaat altijd om een goede werk- en leefomgeving voor alle medewerkers en cliënten, om een goed leven. Met enthousiasme en betrokkenheid zal ik mijn bijdrage leveren vanuit de Raad van Toezicht.”

René Mol en Agnes Klaren, de huidige leden van de RvT, zullen op 1 juli afscheid nemen. Beiden hebben twee termijnen van vier jaar (in totaal acht jaar) als toezichthouder bij SDW vervuld. René Mol was sinds 1 juli 2020 voorzitter van de RvT, en hij draagt het voorzitterschap over aan Hans Ensing. Agnes Klaren was lid van de RvT met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. Ze was tevens voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en lid van de remuneratiecommissie. We bedanken hen voor hun inzet bij SDW en wensen hen veel succes in de toekomst.