Bouw en Uitvoering

Medisch Depot

Medisch Depot

Sinds januari 2014 bestieren Jeroen Bosman en Gerard van Kleef het bedrijf Medisch Depot vanuit Houten. Jeroen en Gerard kennen elkaar al veel langer en besloten in 2013 om na te denken over concepten die de ‘zorg’ en ‘health care’ van mens en patiënt niet alleen beter maar ook goedkoper maken. Een actueel onderwerp van dit moment wat natuurlijk niet alleen de overheid maar ook mensen in de zorg en veel patiënten bezighoudt.

Nu, ruim 10 maanden verder, heeft Medisch Depot een behoorlijk aantal klanten aan zich weten te binden. Niet alleen via de webshop worden zorgartikelen aangeboden -zoals tilliften, anti decubitus-matrassen, instapbaden, scootmobielen en kleinere zorgartikelen- ook met het uitvoeren van service en onderhoud op zorgartikelen heeft het bedrijf voet aan de grond gekregen in Nederland.

“Een substantieel gedeelte van onze omzet komt van bijvoorbeeld fysiotherapeuten waarvoor wij reparaties en preventief onderhoud uitvoeren”, aldus Jeroen. Gerard vult aan: “Wij zien meer en meer behoefte aan een vorm van service en onderhoud waarbij, indien men voor 18:00 uur ’s avonds gebeld heeft, de service en/of het onderhoud de volgende dag al gebeurt. ”Wij zijn veelal in staat om aan die wens te -voldoen op dit moment.”

‘Meer en meer klanten weten ons te vinden via onze website. Dat is natuurlijk prettig
in deze tijd.’

Jeroen en Gerard hebben tevens een concept ontwikkeld waarbij zorgartikelen eenvoudig kunnen worden voorzien van een ‘tag’ waardoor het voor de klant veel inzichtelijker is geworden wanneer het volgende preventieve onderhoud plaatsvindt en op welke afdeling het artikel thuishoort bijvoorbeeld. De ervaring is dat deze vorm van ‘taggen’ misplaatsing en diefstal voorkomt. Voor veel instellingen wordt dit meer en meer belangrijk in de nabije toekomst. Veel instellingen kunnen besparen op aanschaf van nieuwe apparatuur door slim met de middelen om te gaan in de organisatie.
“Veel van de contacten in de branch komen nu uit ons netwerk”, merkt Gerard op. “80% van onze klanten kenden we al ‘via-via’. Meer en meer klanten weten ons nu ook te vinden via onze website. Dat is natuurlijk prettig in deze tijd.” Het is duidelijk als je rondloopt in het bedrijf van Jeroen en Gerard dat veel aandacht wordt besteed aan de manier waarop Medisch Depot communiceert met haar klanten. Medisch Depot is er op ingericht dat ze 7 dagen per week beschikbaar is voor hun klanten.

Voor meer informatie over Medisch Depot en haar dienstverlening gaat u naar de website www.medischdepot.nl of belt u direct met het kantoor van Medisch Depot: 030 – 70 75 007.

Vleugelboot 52
3991 CL Houten
+31(0)30 7075007

Meer informatie