Bouw en Uitvoering

Fresenius Medical Care Nederland

Fresenius Medical Care

Jubileumjaar

Het is een bijzonder jaar voor Fresenius Medical Care. 
Wereldwijd bestaat de Duitse multinational honderd jaar. 
De Nederlandse tak viert zijn 25-jarig jubileum. Hoog tijd voor een gesprek met vertrekkend directeur Hermen Wolters en zijn opvolger Ellen Gijsbers.

Op het gebied van hemo- en peritoneale dialyse is er sinds de oprichting van FMC in 1988 behoorlijk wat veranderd. Hermen Wolters, aan boord sinds 1995, blikt terug: ‘In het algemeen wordt er tegenwoordig frequenter en langer gedialyseerd. Met een lagere morbiditeit bij patiënten als gevolg. Op productniveau zijn er twee hoofdproducten te onderscheiden: de kunstnier zelf en de dialysemachine. In het geval van de kunstnier is het materiaal waar het bloed doorheen loopt, het belangrijkste. Fresenius heeft Polysulfone® ontwikkeld, een membraan dat de natuurlijke werking van de nier het dichtst benadert. Inmiddels hebben alle fabrikanten een dergelijk membraan, maar wij hebben wel nog steeds een voorsprong. Voor wat betreft de machines heeft Fresenius een zeer uitgebreid en degelijk productportfolio. Door de introductie van supportverpleegkundigen hebben wij dialyseafdelingen met succes kunnen overtuigen van de voordelen van onze apparatuur.’ Ellen Gijsbers vult aan: ‘Behalve met de successen op productgebied, hebben wij ons de afgelopen twee decennia ook op andere gebieden weten te onderscheiden. Zo biedt FMC als enige op de markt een totaalpakket op het gebied van dialyse. In de praktijk betekent dat dat we niet alleen dialysemachines leveren met benodigde toebehoren, maar ook 
medicatie en zelfs complete projecten kunnen (bege)leiden.’ En vooral in dit laatste ziet 
Gijsbers een veelbelovende ontwikkeling. 
Maar daarover later meer. Eerst de zorg voor dialysepatiënten in kaart gebracht.

Satellieten

Nederland telt zo’n zesduizend dialyse-patiënten. Wereldwijd zijn dat er 2,3 miljoen. 
Om maar aan te geven hoe groot Fresenius is: op jaarbasis verzorgt het bedrijf maar liefst 38 miljoen behandelingen. In internationaal opzicht is FMC zo groot geworden vanwege de dialyseklinieken die in eigen beheer worden gerund. Dit zijn private organisaties, speciaal geënt op dialyse. FMC heeft er 3200 in veertig landen. Ze worden bezocht door zo’n tien procent (258.000) van het totale aantal dialysepatiënten. Ellen Gijsbers: ‘Als we kijken naar de Nederlandse markt dan zie je dat deze iets complexer in elkaar zit dan het lukraak neerzetten van een privékliniek. In tegenstelling tot de Verenigde Staten bijvoorbeeld hebben wij publieke ziekenhuizen waar totale zorg geboden wordt. Steeds meer wordt daar acute zorg verleend, waar chronische nierpatiënten eigenlijk niet goed in passen. Wat nodig is, zijn satellietklinieken die de ‘standaard’ dialysezorg bieden. Dialysepatiënten met een complexer zorgbeeld kunnen dan behandeld worden in het ziekenhuis. Zo is het bijvoorbeeld geregeld in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Daar wordt gebruikgemaakt van zo’n satellietkliniek in Ravenstein.’
Hermen Wolters vult aan: ‘Een jaar of tien geleden waren er zo’n vijftig dialyseklinieken in Nederland. Dat waren er eigenlijk te weinig. Toen dialyse zonder een separate vergunning mogelijk werd, ontstond de mogelijkheid om meer dialyseklinieken neer te zetten. Met als gevolg dat het aantal in een paar jaar tijd verdubbeld is tot honderd.’ FMC wil door overname van bestaande klinieken een eigen concept introduceren. Naar verwachting zal dit eind dit jaar realiteit worden.

“Onze toegevoegde waarde zit in de vooruitstrevende producten die we leveren, aangevuld met een enorme hoeveelheid data, ervaring en kennis uit onze eigen klinieken.”

Ontzorgen

Voor wat betreft de Nederlandse tak van FMC is Ellen Gijsbers heel stellig over de ontwikkeling van dialyseklinieken met een satellietfunctie, privaat of niet: ‘Ons voornaamste doel is ontzorgen. Wij streven niet naar het overnemen of vervangen van zorg. Onze toegevoegde waarde zit in de vooruitstrevende producten die we leveren, aangevuld met een enorme hoeveelheid data, ervaring en kennis uit onze eigen klinieken. Die gebruiken we ook om processen efficiënter en effectiever te organiseren.’

Projectmatige dialyseaanpak

FMC is tot in detail ingericht om een deskundige gesprekspartner te zijn als het gaat om een projectmatige aanpak van dialysevraagstukken. Met technisch en medisch geschoolde projectmanagers, product- en instructie-
specialisten, logistieke en technische professionals heeft het bedrijf uit Nieuwkuijk zich in rap tempo ontpopt tot een gespecialiseerde dienstverlener in deze nichemarkt. Hermen Wolters legt uit: ‘Inmiddels hebben we bijgedragen aan een aantal prachtige projecten. Wij bemoeien ons niet met de bouw, maar we weten wel alles van de apparatuur, de inrichting en aankleding van dialyseklinieken. 
In Heerenveen bijvoorbeeld, staat een prachtig, modern gebouw. En ook bij de dialyseafdeling van het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden waren we betrokken. Helemaal ingericht op de wensen, beleving en ervaringen van dialyse-patiënten. Dergelijke turnkey projecten, daar zien wij de toekomst in.’

Dialyse in thuissituaties

Maar er is nog een andere ontwikkeling die de aandacht vraagt. En dat is de verschuiving van dialysezorg van klinieken naar thuissituaties. Ellen Gijsbers verklaart: ‘Over de gehele linie zie je dat de zorg steeds meer thuis verleend wordt. Om het stelsel betaalbaar te houden, maar ook omdat patiënten zo lang mogelijk thuis willen blijven. Dat geldt ook voor dialysezorg. Onze producten in combinatie met onze expertise maken dit mogelijk. Binnenkort plaatsen we in Maastricht de tweede generatie dialyseapparatuur voor thuisgebruik van Nederland. De zorgzwaarte van de patiënt en de persoonlijke omstandigheden moeten zich hier wel voor lenen, want veiligheid staat altijd voorop. Ook op dit gebied staat de ontwikkeling niet stil. Machines worden steeds eenvoudiger te bedienen en zijn voorzien van diverse veiligheidsopties. Er is nu veel meer mogelijk dan een aantal jaren geleden.’

Langere termijn

Dat denken vanuit de dialysepatiënt is typerend voor FMC. Ellen Gijsbers: ‘In onze visie houdt goede dialysezorg niet op bij apparatuur van topkwaliteit. Sterker nog, in deze markt zijn er eigenlijk geen slechte producten. Waar wij ons mee onderscheiden, en daarin lopen we absoluut voorop, is ons overall streven om dialysepatiënten zo veel mogelijk kwaliteit van leven te bieden. Daarbij weten we ons gesteund door een organisatie die helemaal draait om die dialysepatiënt. Tot op het allerhoogste niveau klinkt de stem van de patiënt. Dat is voor een organisatie van deze omvang heel uniek en bijzonder.’

Hermen Wolters bevestigt de woorden van zijn collega: ‘De dialysepatiënt staat centraal, gevolgd door de medewerkers en op de laatste plaats staan de shareholders. Deze hebben 51 procent van de aandelen in handen, wat er voor zorgt dat FMC in mindere mate afhankelijk is van de resultaten op de beurs. Dat biedt ruimte voor een langetermijnvisie. Een mooi voorbeeld hiervan is de publiek-private vorm van samenwerking (PPS) die wij kiezen om de financiering van nieuwe dialyseklinieken mogelijk te maken. Hiervoor worden zogenaamde Pauschale contracten gesloten met ziekenhuizen. Wij investeren in de bouw, zij betalen ons een prijs per behandeling gedurende een langere periode. Zo delen we het risico en committeren we ons voor de langere termijn.’

Toekomst

Directeur Hermen Wolters zal binnenkort afscheid nemen van ‘zijn’ Fresenius. Op de vraag naar zijn wens voor de dialysepatiënten van nu en van morgen, antwoordt hij resoluut: ‘Ik hoop dat alle patiënten ooit een donornier krijgen.’ Zijn boodschap voor Ellen Gijsbers: ‘Bouw een persoonlijk netwerk op in de ziekenhuizen op alle niveaus. Dialyseafdelingen zijn nog steeds aparte afdelingen met een goed rendement, waar ook Raden van Bestuur zich persoonlijk mee bezighouden. Met tevredenheid kijk ik terug en ik heb er alle vertrouwen in dat het bedrijf een glansrijke toekomst tegemoet gaat.’

Bedrijvenpark Het Hoog 5504
Mandenmaker 22
5253 RC Nieuwkuijk
T: +31 (0)88 122 33 44
F: +31 (0)88 122 33 33

Meer informatie