Bouw en Uitvoering

CoSource B.V.

CoSource

Resultaat door Inzicht
Combinatie Organisatie en Techniek voor gebouwbeheerders

CoSource is hét onafhankelijke advies- en managementbureau gespecialiseerd in het -organiseren en optimaliseren van beheer- en onderhoudsprocessen van gebouwen en -technische voorzieningen. Praktisch en concreet. Met onze 35 specialisten professioneel en groot genoeg voor grote projecten. Flexibel en klein genoeg om snel te kunnen schakelen.

Of het nu gaat om procesverbetering of kostenbesparing: wij zoeken voor u het maximale rendement.
Door inzicht te krijgen op zowel Organisatorisch, Financieel als Technisch gebied krijgt 
u grip op uw resultaat.

Inzicht

CoSource helpt u dit inzicht te krijgen door inspecties, quick scans, conditiemetingen 
en toetsingen aan de geldende wet- en regel-geving.

Aan de slag

Daarnaast begeleiden wij u in aanbestedingstrajecten, stellen meerjarenonderhouds- en beheerplannen op; we optimaliseren (organisatie) structuren en managen uw projecten.

Resultaat

Procesverbetering en kostenbesparing: minder risico’s en meer rendement.

U krijgt inzicht door:

 • Inventarisaties en conditiemetingen 
(NEN 2767)
 • Onderhoudsanalyses
 • Energiescans
 • Organisatiescans
 • Wetgeving scans
 • Contractenscans
 • Duurzaamheidsanalyses
 • Leveranciers audits
 • Risico analyses

Op basis hiervan gaan we met u aan de slag:

 • Onderhoudsplannen
 • Aanbesteding onderhoud
 • MJOP’s
 • Duurzaamheidsevaluaties
 • Projectmanagement instandhouding
 • Onderhoudstoezicht
 • Gebouwen beheer
 • Beheer wet- en regelgeving
 • Benchmarking
 • Inrichten structuur Installatie -Verantwoordelijke NEN 3140

Met als resultaat:

 • Beheersing en voorspelbaarheid van kosten
 • Inzicht in de kwaliteit dienstverlening leverancier(s)
 • Risico beheersing
 • Compliance wet- en regelgeving
 • Efficiënt en effectief onderhoud
 • Betrouwbaarheid technische voorzieningen
 • Reductie van klachten
 • Besparing energiekosten
 • Beschikbaarheid management informatie t.b.v. onderhoud en instandhouding

Borging van kwaliteit en resultaten

Net zoals uw organisatie is CoSource steeds 
in beweging en volgen wij de nieuwe ontwik-kelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en delen wij onze kennis.

CoSource is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). Dit is een onafhankelijke non-profit organisatie die een beoor-delingsmethode heeft ontwikkeld om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Daarnaast zijn we lid van de vereniging Consultants Onderhoud Management Onroerend Goed (COMOG) en zijn we geregistreerd bij Sertum, het Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed.

Contact

Alle keuzes worden gemaakt op basis van inzicht en met het oog op optimalisatie van techniek en organisatie. Welke oplossing voor 
u de beste resultaten oplevert, is natuurlijk afhankelijk van uw specifieke situatie. Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden met u.

Ambachtsweg 14,
5683 CD Best
T: +31 (0)499 – 37 90 92
F: +31 (0)499 – 37 96 87

Meer informatie