Bouw en Uitvoering

Verwenzorg verdient navolging

Verwenzorg verdient navolging

Staatssecretaris Martin van Rijn bood onlangs een high tea aan als Verwenzorg voor chronische patiënten en hun begeleiders. Hij stelde daarbij dat het Verwenzorgproject van ZonMw navolging verdient. Verwenzorg beoogt de kwaliteit van leven van chronische patiënten te verbeteren door het geven van persoonlijke aandacht. Aangemoedigd door Joke Zwanikken, de ambassadeur van de Verwenzorg, die zich hier onvermoeibaar voor inzet, heeft ZonMw een afdeling voor chronische psychiatrie van Parnassia in Den Haag geadopteerd.

Henk Smid, directeur van ZonMw: ‘Wij doen dat structureel voor dezelfde afdeling. Ongeveer vier maal per jaar organiseren wij etentjes voor de bewoners op de afdeling en worden zij bediend door medewerkers van ZonMw. ZonMw financiert de catering en de medewerkers steken er vrije tijd in. Daarnaast regelen we zo nu en dan ook een bijzonder evenement, zoals een middagje varen of een bezoekje aan een voetbalwedstrijd. Medewerkers van ZonMw doen aan deze vorm van Verwenzorg omdat zij weten hoe het leven van veel chronisch psychiatrische patiënten verschraalt. Elke bijdrage, hoe klein ook, om deze verschraling tegen te gaan, doet er toe.’

‘Het zou mooi zijn als meer organisaties afdelingen gaan adopteren voor Verwenzorg. Zo wordt Verwenzorg van een individueel initiatief tot een waarde van de hele organisatie. Het onderscheid dat je hiermee maakt, wordt door patiënten hogelijk gewaardeerd. Laten we ons sterk maken voor meer menselijkheid in de zorg: de mogelijkheden liggen voor het oprapen’, aldus Henk Smid. De staatssecretaris deed het gezelschap de toezegging om volgend jaar wederom een high tea aan te bieden.