Bouw en Uitvoering

Kansen voor zorgbouw

TVB Zorg - Zorg zoekt bouw

Zes zorginstellingen zijn op zoek naar innovatieve partijen in de bouw. Er liggen kansen voor zorgbouw. Deze partijen, variërend van architecten, bouwondernemers tot toeleveranciers, moeten de uitdaging aan willen gaan om de gebouwen zodanig te renoveren of nieuw te bouwen, dat de zorginstellingen uiteindelijk geen energielasten meer hebben.

Actiewebsite

Op de actiewebsite www.kansenvoorzorgvastgoed.nl heeft innovatieprogramma Energiesprong de zes uitvragen van zorginstellingen bij elkaar gebracht. De actie heeft geresulteerd in een Kansdag voor zorgvastgoed.

Kansen

Op welke wijze kan een verzorgingshuis de energielasten tot nul reduceren? Hoe combineer je warmte én frisse lucht in een zorginstelling die 24/7 in gebruik is zonder energievretende installaties? Of hoe renoveer je eigenlijk een zorginstelling terwijl deze volop in gebruik is en op welke manier kun je individuele temperatuurregeling invoeren? Deze en andere vernieuwingsvragen van zorginstellingen staan op de website Kansen voor Zorgvastgoed.