Bouw en Uitvoering

‘Ga bewuster om met gedragsmedicatie’

'Ga bewuster om met gedragsmedicatie'

‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’. Dat is de titel van een nieuw landelijk programma om bewuster om te gaan met gedragsmedicatie bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Afgelopen vrijdag kwamen 250 artsen, psychologen, orthopedagogen, bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals, medewerkers van zorgkantoren en mantelzorgers bij elkaar voor de startbijeenkomst.

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca ofwel gedragsmedicatie als ze probleemgedrag vertonen. Vaak onnodig, want er zijn voldoende alternatieven beschikbaar, volgens kenniscentrum Vilans. Uit een eerdere pilot met vier organisaties bleek dat het afbouwen van psychofarmaca met veel minder problemen gepaard gaat dan vaak van te voren werd verwacht.

Bewust gebruik

Doel van het nieuwe programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’ is om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Vilans werkt daarin samen met onderzoekers van het UMCG en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie. In samenwerking met experts uit de ouderen- en gehandicaptenzorg werden 10 uitgangspunten opgesteld voor het gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag. Het overzicht is bedoeld als ondersteuningen handleiding voor zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, managers en andere personen werkzaam in de intramurale ouderenzorg.

Toolkit

Onderdeel van het programma is de intensieve begeleiding en monitoring van 30 zorgorganisaties. Ook kunnen organisaties zelf aan de slag middels een toolkit voor zorgprofessionals. Ook organisaties die niet deelnemen aan het programma kunnen de toolkit, die gedurende het programma wordt aangevuld, gebruiken.
De toolkit voor de ouderenzorg is te vinden op het kennisplein van Zorg voor Beter.
De toolkit voor de gehandicaptensector vindt u op kennispleingehandicaptensector.nl

Onderstaand filpmje van Vilans geeft meer informatie