Bouw en Uitvoering

Crowdfunding in de zorg

Crowdfunding in de zorg

Trend Zorg, een innovatieve, groeiende zorg-onderneming voor woonbegeleiding en ambulante hulpverlening, heeft in minder dan 48 uur via crowdfunding 125.000 euro opgehaald om haar voorspoedige groei voort te kunnen zetten en in te spelen op de veranderingen in de zorg. Via Collin Crowdfund staken 58 particuliere investeerders gemiddeld 2155 euro in het bedrijf van zorgondernemers Wendy van Gerwen en Hans Verhappen in de vorm van een vierjarige lening met een vaste rente van acht procent.

Ondersteuning

Trend Zorg biedt begeleiding aan (jong)volwassenen in de leeftijd van 17 tot 40 jaar met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis zoals autisme of ADHD. Veelal gaat het om cliënten die, bijvoorbeeld na verblijf in een jeugdinstelling, behoefte hebben aan meer zelfstandigheid in een beschermde omgeving. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de cliënt kan er gekozen worden voor permanente, intensieve of minder intensieve woonbegeleiding. Trend Zorg is momenteel primair actief in Brabant, in de omgeving van Veldhoven en de Kempen.

Partner

Trend Zorg speelt actief in op de aanstaande veranderingen in de zorg. Met ingang van 2015 kopen cliënten zorg niet meer in via hun PGB, maar sluiten zij een overeenkomst met de gemeente voor ‘zorg in natura’. Trend Zorg wil deze zorg als partner van de gemeente gaan bieden. Hans Verhappen, directeur Trend Zorg: ‘Deze crowdfund campagne heeft het mogelijk gemaakt om optimaal in te spelen op deze verandering en te investeren in onze organisatie. In personeel, professionalisering maar ook nieuwe woningen: appartementen en een groter huis voor minimaal 12 cliënten die 24-uurs begeleiding nodig hebben.’