Bouw en Uitvoering

Aandacht voor levensvragen en eenzaamheid ouderen

Aandacht voor levensvragen en eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid onder ouderen is een bekend probleem, maar wat wordt er aan gedaan om dit tegen te gaan? Kan een sociale zorgrobot uitkomst bieden? Naast eenzaamheid, kunnen ouderen met levensvragen zitten. De oude dag is voor veel mensen een periode van beschouwing en overdenking. De Kwaliteitsstandaard Levensvragen en de documentaire ‘Ik ben Alice’ hebben aandacht voor levensvragen en eenzaamheid ouderen

In het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2011 kwam naar voren dat ouderen onvoldoende ervaren dat er in zorginstellingen aandacht voor hun levensvragen is. Het jaar daarna begon het Expertisecentrum Levensvragen en Ouderen met de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard levensvragen. Die standaard is nu gereed en klaar voor gebruik.

Meetinstrument

Eind juni werd het document ‘Kwaliteitsstandaard Levensvragen’ gepubliceerd met daarin een meetinstrument gericht om de zorg voor ouderen te verbeteren. Zorgorganisaties kunnen zo op een verantwoorde manier praktisch aandacht geven aan levensvragen. De standaard maakt het mogelijk het effect van de aandacht voor levensvragen zichtbaar te maken en te toetsen. De kwaliteitsstandaard, bijbehorende meetinstrument en achtergrondinformatie zijn te vinden op deze website van het Expertisecentrum levensvragen en ouderen.

Zorgrobot

De relatie met de zorgmedewerkers is cruciaal voor de beoordeling van oudere mensen over de zorg die ze krijgen. Hieruit blijkt dat het menselijk contact en sociale interactie voor de ouderen zeer belangrijk is. Ouder worden kan gepaard gaan aan het wegvallen van sociale contacten en het ontstaan van eenzaamheid. Vanavond zendt NPO 2 de documentaire ‘Ik ben Alice‘ uit, waarin drie oudere dames bezoek krijgen van de zorgrobot Alice. Een robot kan geen antwoord op levensvragen geven, maar in de documentaire wordt een team van wetenschappers en professionele (menselijke) verzorgers gevolgd dat experimenteert met een pratende zorgrobot in de zorg voor (eenzame) ouderen. Het contact met de robot maakt inzichtelijk hoe groot de behoefte van de ouderen aan menselijk contact is, waarbij de robot zelf geen vervanging van dat contact kan zijn.