Bouw en Uitvoering

Zorgverzekeraars willen fysio in basispakket chronisch zieken

Zorgverzekeraars willen fysio in basispakket chronisch zieken

Fysiotherapie zou weer terug moeten in de basisverzekering voor mensen met een chronische aandoening. Dat schreef Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgelopen woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen die een diagnose krijgen voor een aandoening die op de ‘chronische lijst’ staat, zouden hun fysiotherapie vanaf dat moment gewoon vergoed moeten krijgen. Zorgverzekeraars willen fysio in basispakket chronisch zieken

In 2012 is de aanspraak voor fysiotherapie voor volwassenen uit de basisverzekering geschrapt. Volwassenen met een chronische aandoening, krijgen nu vanaf de 21e behandeling hun fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering André Rouvoet, voorzitter van ZN: “Zorgverzekeraars zien dat deze pakketmaatregel tot veel onbegrip leidt bij verzekerden.” Voor kinderen is fysiotherapie wel volledig vergoed. Jongeren met een chronische aandoening die 18 worden, moeten vanaf dat moment eerst 20 behandelingen zelf betalen, waarna zij weer voor vergoeding in aanmerking komen.

plastische chirurgie

Daarnaast steunt ZN in de brief ook minister Schippers in haar oproep om opnieuw te kijken naar de aanspraak voor plastische chirurgie. Daarvoor gelden strenge wettelijke eisen. Het is in de praktijk erg ingewikkeld om in individuele situaties van deze strenge criteria af te wijken omdat dit kan leiden tot rechtsongelijkheid tussen verzekerden. De huidige strenge wettelijke eisen leiden ook hier tot veel onbegrip bij verzekerden. ZN wil dat er goed wordt getoetst of de nieuwe voorstellen in de praktijk uitvoerbaar zijn en dat het voor verzekerden duidelijk is wat wel en wat niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Pakketbeheer verbeteren

In de brief doet ZN ook voorstellen om het pakketbeheer door de overheid te verbeteren. Men vindt dat het huidige systeem leidt tot rechtsongelijkheid tussen verzekerden, dit door de voorwaardelijke toelating van nieuwe behandelingen binnen de Zorgverzekeringswet. Nieuwe behandelingen waarvan de effectiviteit nog niet vaststaat, kunnen via het systeem van voorwaardelijke toelating tijdelijk als aanspraak in de basisverzekering worden opgenomen. Patiënten kunnen daardoor sneller toegang krijgen tot nieuwe behandelingen, maar in de praktijk blijkt dat dit alleen kan als het medisch centrum meedoet aan een onderzoekstraject. ZN pleit ervoor om voorwaardelijke toelating buiten de Zorgverzekeringswet te organiseren.