Bouw en Uitvoering

Zorgvernieuwingsprijs 2016: zorg voor oudere migranten

Zorgvernieuwingsprijs 2016 zorg voor oudere migranten

De inschrijving voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016 is geopend. Thema van dit jaar is ‘Zorg voor welzijn van oudere migranten’. De winnaar krijgt € 75.000 om het idee uit te voeren. De prijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds.

Om de prijs te winnen moet het zorg-en-welzijnsidee goed aansluiten bij de vragen en behoeften van oudere migranten, zo bericht de organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om hoe men in dagbesteding, zorg aan huis of zorg in de laatste levensfase echt rekening houdt met culturele verschillen. Iedereen kan insturen, bijvoorbeeld huisartsen, wijkteams, verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers, vrijwilligers en leidinggevenden. Voorwaarde is wel dat er een organisatie moet zijn het idee moet kunnen uitvoeren, met behulp van het gewonnen prijzengeld.

Oudere migranten

Oudere migranten vormen een kwetsbare groep. Door de vergrijzing groeit hun aantal snel. Extra aandacht voor hen is nodig, aangezien er onder meer sprake is van een gezondheidsachterstand en beperktere toegang tot de zorg. En vaak is er nog te weinig oog en begrip voor wat deze cliënten en hun familie nodig hebben. De winnaar krijgt € 75.000 om het idee uit te voeren. Daarnaast helpt de Nationale Zorgvernieuwingsprijs ook andere goede ideeën om deze te verwezenlijken. Dit door middel van advies via het Zorgvernieuwingsatelier en het zoeken naar financiers.

Goede ideeën verdienen een kans

Elke twee jaar organiseren ZonMw en VSBfonds de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs biedt goede ideeën voor betere zorg en welzijn een kans. Er is vaak geen tijd en geld om goede ideeën uit te werken. Of het is niet duidelijk hoe men van een idee naar een haalbaar plan komt. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs wil daar een helpende hand in bieden. Het insturen van ideeën kan tot 26 april via nationalezorgvernieuwingsprijs.nl