Bouw en Uitvoering

Wake up call voor slechtslapers en medici

Wake up call voor slechtslapers en medici

Bij de Hersenstichting binnenkomende signalen hebben gezorgd voor een wake up call. Op 3 en 4 november is door ondersteuning van de stichting voor het eerst in Nederland een groot congres waar slaapdeskundigen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Wake up call voor slechtslapers en medici.

Naar schatting slaapt tussen een kwart en een derde van de volwassen Nederlanders chronisch slecht. Een omvangrijke groep dus waarvan maar een kwart met deze klachten naar de huisarts gaat. Tijd voor de Hersenstichting om alle partijen bij elkaar te brengen. “Want”, zo stelt Dr. Laura Rigter van de Hersenstichting, “slechte slaap veroorzaakt op korte termijn concentratie- en geheugenproblemen. Op langere termijn vergroot het risico op onder andere angsten, depressie en dementie.”

  • Maar 24% van de slechte slapers gaat met deze klachten naar de huisarts.
  • Huisartsen grijpen nog te vaak naar het voorschrijven van slaapmiddelen. Betere opties komen te weinig aan bod.
  • Bij doorverwijzing duurt het te vaak te lang voordat iemand een passende behandeling krijgt.
  • In de gespecialiseerde zorg houden velen zich bezig met slaap, maar ze staan nog te weinig met elkaar in contact.

Te vaak slaapmiddelen

Maar zelfs als iemand naar de huisarts gaat, leidt dit niet altijd tot een oplossing. Te vaak worden mensen die met hun slaapprobleem naar de huisarts gaan naar huis gestuurd met slaapmiddelen. Dit kan helpen om op korte termijn van de klachten af te komen, maar biedt geen structurele oplossing. Er zijn betere en effectievere behandel- en doorverwijsopties, maar daarvoor dient de huisarts wel de juiste instrumenten te hebben om de oorzaak van de slaapproblemen te achterhalen. Dit onderschrijven diverse slaapdeskundigen verbonden aan gespecialiseerde slaapcentra en diverse huisartsen. De stichting ondersteunt daarom een project waarbij huisartsen en praktijkondersteuners in de stad Utrecht (en later op grotere schaal) samen met slaapdeskundigen een set diagnostische tools inclusief overzicht van therapeutische opties gaan ontwikkelen en toepassen. In dit project wordt ook extra scholing aangeboden op het gebied van slaap en slaapstoornissen aan huisartspraktijken.

Bundelen krachten

Dikwijls worden mensen met slaapproblemen doorverwezen naar medisch specialisten die zich vanuit hun vakgebied ook bezighouden met slaap. Tot voor kort stonden deze deskundigen alleen nog te weinig met elkaar in contact. Reden voor de Hersenstichting om verschillende medisch specialisten en slaapwetenschappers bijeen te brengen om te kijken hoe mensen met slaapproblemen beter behandeld kunnen worden.

Deze bijeenkomst vormde begin dit jaar de basis voor de oprichting van een netwerk van klinisch slaapdeskundigen: de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL). De SVNL en NSWO (de Nederlandse vereniging voor Slaap en Waak onderzoek) organiseren nu, met steun van de Hersenstichting, het eerste Nederlands Slaapcongres. Op 3 en 4 november zullen slaapdeskundigen en slaaponderzoekers hun kennis en ervaringen delen. Voor de stichting is dit eveneens een manier om slaapproblemen beter behandelbaar te maken en daarmee het risico op hersenaandoeningen te verkleinen. Vrijwel iedereen krijgt ooit, zelf of in zijn omgeving, te maken met een hersenaandoening.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laat men onderzoek doen, geeft men voorlichting en voert men vernieuwende projecten uit.

Aanmelden voor het Slaapcongres Nederland 2016 kan hier.