Bouw en Uitvoering

Mantelzorger meer belast door keukentafelgesprek

Mantelzorger meer belast door keukentafelgesprek

Negen cliëntenorganisaties hebben gezamenlijk geconcludeerd dat gemeenten worstelen met het goed vormgeven van de keukentafelgesprekken. Deze conclusie is het resultaat van de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten’. Mantelzorger meer belast door keukentafelgesprek.

Mensen die het zogenoemde keukentafelgesprek hebben gevoerd, werd gevraagd om online hun bevindingen te rapporteren. Het keukentafelgesprek is begin 2015 ingevoerd voor mensen die zich met een ondersteuningsvraag of voor herindicatie melden bij de gemeente. Met de digitale raadpleging willen de organisaties achterhalen hoe deze gesprekken verlopen. In april hebben 3000 mensen hierop gereageerd.

‘Gemeente niet op de hoogte’

Uit de resultaten blijkt dat zowat de helft (46%) van de mantelzorgers het idee heeft dat de gemeente onvoldoende bekend is met hun situaties, zo bericht belangenvereniging Mezzo. 40% van de mantelzorgers voelt zich door het nieuwe aanbod meer belast dan voorheen. Verder blijkt dat mensen nog niet goed geïnformeerd zijn over de spelregels. Een derde weet niet waar ze zich moet melden voor het gesprek met de gemeente. En het overgrote deel van de mensen weet niet dat ze het recht hebben een persoonlijk plan in te dienen en dat ze een onafhankelijke cliëntondersteuner mogen meenemen naar het gesprek. Verder worden mensen door gemeenten vaak niet gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een pgb.

Face to face

Als goed nieuws noemt Mezzo dat het merendeel van de de gesprekken face to face wordt gevoerd: bij mensen thuis (72%) of op een andere locatie (16%). De rest wordt telefonisch afgehandeld. Een derde van de mensen meldt dat ze langer dan de voorgeschreven zes weken moeten wachten op een gespreksverslag. En de helft van de mensen die een maatwerkvoorziening heeft aangevraagd, krijgt niet binnen de voorgeschreven twee weken een beslissing.

Factsheet

Van deze uitkomsten is door de cliëntorganisaties een factsheet opgemaakt dat is verstuurd naar gemeenten en plaatselijke belangenbehartigers. Daarin staan aanbevelingen voor het keukentafelgesprek.