Bouw en Uitvoering

Eén op de vijf ouderen vindt lastig mantelzorg

Eén op de vijf ouderen vindt lastig mantelzorg

Ouderen en mensen met een beperking vinden soms lastig een mantelzorger. Maar liefst één op de vijf ouderen en mensen met een beperking heeft niemand in zijn of haar directe omgeving die mantelzorg biedt. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP.

Volgens het grootschalige onderzoek kregen in 2014 zo’n 2,2 miljoen mensen mantelzorg aan huis. Dat is 17 procent van de bevolking ouder dan 18 jaar.

Ouderen in grote steden

“In de grote steden hebben steeds minder mensen een netwerk”, zegt directrice Liesbeth Hogendijk van Mezzo, tegen de NOS. “We realiseren ons niet vaak genoeg wat het betekent als je geen contact meer hebt met vrienden en familie.” Met name in grote steden en voor ouderen is het lastiger om in de directe omgeving mantelzorgers te vinden. Het onderzoek van het SCP laat zien dat 75-plussers vaker niemand hebben die voor ze kan zorgen dan mensen die jonger zijn. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat deze categorie minder vaak een partner heeft. Wanneer deze twee conclusies aan elkaar worden geknoopt, blijkt eens te meer dat ouderen in grote stede de grootste risicogroep zijn om zonder mantelzorg te zitten.

Kerncijfers 2014

In de publicatie van het SCP ‘Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014‘, wordt een overzicht gegeven van hulp die zelfstandig wonende mensen ontvingen in 2014. Het gaat daarbij om niet-medische hulp, zoals hulp bij het huishouden, bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. In de publicatie wordt gekeken naar van wie de hulpbehoevenden zorg en ondersteuning kregen: iemand uit het sociale netwerk of een professional. Daarnaast is gekeken of die professional betaald werd uit publieke middelen of de eigen middelen van de hulpontvanger.