Bouw en Uitvoering

Gehandicaptensport introduceert nieuwe sport ‘bocce’

Gehandicaptensport introduceert nieuwe sport 'bocce'

De sportbond Gehandicaptensport Nederland meldt de succesvolle introductie van ‘Bocce’, een mikspel voor verstandelijk gehandicapten. De sport heeft iets weg van jeu de boules. Alles draait om teamwork en goed mikken. Samen met een aantal pilotverenigingen heeft de sportbond geïnventariseerd of bocce aansluit bij de behoeften van sporters. Gezien de positieve reacties ziet Gehandicaptensport Nederland genoeg reden om het project ‘Bocce’ een vervolg te geven.

Bocce is van oorsprong een Italiaans spel en werd vroeger veelal op stranden en boulevards gespeeld. Tegenwoordig wordt bocce vooral indoor gespeeld. In 1991 is de sport onderdeel geworden van Special Olympics. Special Olympics organiseert wereldwijde evenementen voor verstandelijke gehandicapten. Desondanks werd het tot voor kort niet in Nederland gespeeld, maar daar is nu verandering in gekomen.

Spel

Men gebruikt 4 ballen per team, 1 ‘pallina’ en een veld dat bestaat uit een tapijt, omheining en speelvlakken. Het basisprincipe draait erom de eigen bal(len) zo goed mogelijk naar de pallina te rollen. De pallina is als het ware het doel, ‘the target ball’. Als speler scoor je punten door je bal/ballen dichter bij de pallina te gooien dan je tegenstander. Bocce kan gespeeld worden in meerdere aantallen (1 tegen 1, 2 tegen 2 of 4 tegen 4).

Pilot-verenigingen

Bocce is door Gehandicaptensport Nederland uitgezet onder een aantal pilot-sportverenigingen in het land, waarbij het doel is om zoveel mogelijk verstandelijk gehandicapten te laten sporten en bewegen. De verenigingen, waaronder Sportbelang SGK (Den Haag), Stichting de Brug (Groningen) en De Stuw, richten zich met het sportaanbod voornamelijk op verstandelijk gehandicapten en zijn daarom de uitgelezen testomgeving voor bocce.

In de toekomst wil Gehandicaptensport Nederland bocce laten uitgroeien tot een sport met een structureel activiteitenaanbod verspreid over heel Nederland zodat iedereen kan ervaren wat voor een leuke en laagdrempelige sport bocce is. Bij meer interesse kan men zich melden via gehandicaptensport.nl