Bouw en Uitvoering

Fusie Habion en Woonzorg van de baan

Fusie Habion en Woonzorg van de baan

De voorgenomen fusie tussen Woonzorg Nederland en Habion gaat niet door. De twee woningcorporaties voor ouderenhuisvesting laten via een verklaring weten dat “er onvoldoende draagvlak is om samen te werken aan de gedeelde visie op de toekomstige huisvesting van kwetsbare ouderen in Nederland. Dat is reden om de verkenning van een intensieve samenwerking nu te beëindigen.” Fusie Habion en Woonzorg van de baan.

In de media, binnen de organisatie en in de politiek was er veel kritiek op de fusiepoging. In de Tweede Kamer was vanuit met name de PvdA en de SP kritiek dat er op deze wijze een ‘moloch’ zou ontstaan die te veel macht zou hebben en te ver van de huurders zou staan. De fusie zou volgens de corporaties kosten besparen, wat had moeten leiden tot hogere investeringen in verzorgingstehuizen.

Ouderen langer zelfstandig

Zo’n tweehonderd bejaardentehuizen worden met leegstand bedreigd, nu ouderen steeds langer thuis wonen. Gisteren vermeldde Woonzorg nog ongelukkig te zijn met negatieve berichtgeving in het Parool. Als motief voor de fusie noemde de woningcorporatie: “Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en dat leidt tot grote veranderingen in de vraag naar huisvesting. Hierdoor ontstaat de opgave om een steeds groter wordende groep ouderen optimaal te huisvesten. De uitdaging van de corporaties is om kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor deze snel groeiende groep te blijven bieden. Habion en Woonzorg Nederland zijn de enige twee landelijk werkende corporaties op het terrein van seniorenhuisvesting.”

2e jeugd voor verzorgingstehuizen

Verschillende partijen zeiden een motie te zullen indienen wanneer de fusie door zou gaan, onder andere juist omdat één landelijke corporatie een te grote machtspositie zou hebben.
Habion grijpt de problematiek van sluitende verzorgingstehuizen aan om de gebouwen een 2e jeugd te geven.
“In het experiment ‘Bejaardenhuis een tweede jeugd’ kijken we hoe we het traditionele bejaardenhuis kunnen veranderen in een gebouw waar ouderen gewoon huur betalen voor hun appartement en zorg en andere dienstverlening naar believen kunnen inkopen. Ook onderzoeken we of het gebouw meer dan nu een rol kan vervullen in het behoud van de leefbaarheid in een buurt of plaats, waar instanties als overheid, banken en detailhandel zich terugtrekken.”