Bouw en Uitvoering

eHealth biedt nieuwe kansen gezondheidszorg

eHealth biedt nieuwe kansen gezondheidszorg

Gezondheidsapps, smartwatches en pleisters die je hartslag meten, moeten onze gezondheid bevorderen. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. ‘Bij eHealth gaat het niet over de keuze voor een app, maar over een nieuwe kijk op gezondheid en gezondheidszorg. eHealth biedt nieuwe kansen gezondheidszorg.

Beter met eHealth in 60 minuten

Gangbaar aanbod in de gezondheidszorg?

Digitale toepassingen bieden nieuwe kansen voor de gezondheidszorg. Toch heeft vijftien jaar ontwikkelingen op het gebied van eHealth nog niet geleid tot een gangbaar aanbod van eHealth-basisdiensten in de gezondheidszorg, constateert Liesbeth Meijnckens, auteur van Beter met eHealth in 60 minuten: ‘Vanuit innovatie bekeken kan je beter zeggen “we zijn nog maar net op weg”. De gezondheidszorg is een complex werkterrein waarin veranderingen van het systeem en de structuur moeizaam zijn te realiseren. De uitdaging is eHealth werkend te krijgen voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners en zorggebruikers.’

Nieuwe kijk

Zij constateert dat er nog veel onbekendheid met eHealth is en dat digitale toepassingen vooral nog door de voorhoede gebruikt worden. eHealth gaat dan ook niet over de keuze van een app, maar over een nieuwe kijk op gezondheid en (zelf)zorg. ‘Er valt nog een wereld te winnen met basiskennis over verschillende eHealth-toepassingen en over de impact ervan op de gezondheidszorg.’

Kansen en keerzijden

Als zelfstandig adviseur eHealth met veel ervaring op het terrein van innovatie, internet en gezondheidszorg kent Meijnckens de kansen en keerzijden van eHealth. In haar boek Beter met eHealth in 60 minuten zet zij op een rij welke eHealth-toepassingen er zijn voor zorggebruikers, welke mogelijkheden eHealth biedt en hoe je als zorgverlener digitale diensten realiseert voor eigentijdse gezondheidszorg, preventie en welzijn.

Verandering

De praktijk van eHealth blijkt weerbarstig. In veel zorgorganisaties is nog weinig ervaring met het ontwikkelen en inzetten van digitale diensten zoals een e-consult, digitaal een afspraak maken en thuis meten bij bijvoorbeeld trombose of hartfalen. De raad van Meijnckens is: ‘Ga gewoon aan de slag, maar benader eHealth als een duurzame verandering, niet als een eenmalig project. Het gaat om een meerjarenontwikkeling met verschillende stappen en werkwijzen. Betrek daarbij vanaf het begin zorgverleners en zorggebruikers.’Cover beter met ehealth
Het helpt om niet alleen te denken in termen van technologische producten, maar om te zorgen voor kennis over organisatieverandering. Ervaring kan je opdoen door te beginnen met goedkope of gratis apps. Zulke experimenten leiden meestal tot waardevolle inzichten en het maken van nieuwe keuzes.

Beter met eHealth in 60 minuten wordt uitgegeven door Uitgeverij Haystack in samenwerking met Frankwatching.com. De ISBN is 9789461261694. Het boek kost 12,50 en is reeds verkrijgbaar.

Hier een preview van het boek Beter met ehealth in 60 minuten