Bouw en Uitvoering

Wie gaat er over de installaties?

Installaties

Bij 45% van de zorginstellingen is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de elektrotechnische installaties.

Uit een steekproef onder een aantal Nederlandse zorginstellingen blijkt de verantwoordelijkheid rondom elektrotechnische installaties niet goed op orde. Van de ondervraagden heeft 50 procent dit niet duidelijk vastgelegd. De andere helft besteedt dit vaak uit aan externe partijen.

Versnippering

Initiator van het onderzoek is Ronald Dercksen, Business Development Manager bij Alewijnse: ‘Je ziet dat veel instellingen meerdere mensen verantwoordelijk maken. Allemaal beheren ze een klein deel van de installaties. Die versnippering kan op termijn zorgen voor veiligheidsrisico’s, met alle gevolgen en aansprakelijkheidsrisico’s van dien.’

Prioriteit

In het onderzoek kwamen diverse elektrotechnische installaties ter sprake, zoals de brandmeld-, alarm- en klimaatinstallaties. De meeste respondenten vinden de veiligheid en continuïteit van dit soort systemen de belangrijkste prioriteit. Tegelijk blijven de financiën rondom installaties een terugkerend issue in de discussies over zorgkosten.

Wettelijke eisen

Technisch dienstverlener Alewijnse, initiatiefnemer van het onderzoek, adviseert zorginstellingen bij het vinden van een effectieve werkwijze met kostenbesparing bij installaties. Ronald Dercksen: ‘Om te voldoen aan de -wettelijke verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving, focussen wij op volledige borging van de NEN 3140-norm. Wij stappen hiervoor in de rol van gedelegeerd installatieverantwoordelijke om zo de optimale werking van primaire zorgprocessen te garanderen. De uitdaging ligt dus in het realiseren van continue veiligheid tegen realistische kosten.’

Gebruik

In de rol van gedelegeerd installatieverantwoordelijke gaat het om het gebruik van veilige installaties en werkzaamheden aan de elektrotechnische installaties. Vanzelfsprekend staat hierbij het voorkomen van ongevallen, calamiteiten en eventuele aansprakelijkheid voor schade centraal. Daarnaast voorkomt deze aanpak storingen en is de continuïteit van een zorginstelling beter geborgd.

Planmatig onderhoud

De uitkomsten van het onderzoek laten verder zien dat veiligheid en duurzaamheid hoog op de agenda staan bij zorgverleners. Dit is cruciaal voor patiënten en medewerkers. Het zorgproces moet immers 24/7 goed functioneren. Andrej Pieterson, commercieel manager bij Alewijnse: ‘Een conditiemeting conform de NEN 2767-standaard geeft ons inzicht in de huidige staat van instellingen. Op basis van deze informatie stellen wij een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) op. Zo is goed te plannen wanneer onderhoud, vernieuwing of vervanging van onderdelen nodig is.’

Maatwerk

Zorginstellingen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor de onderhoudsbudgettering. Een MJOP is dan een praktisch uitgangspunt om de kosten beheersbaar te maken en veiligheid te garanderen. Pieterson: ‘Om het onderhoud uit te voeren, kiezen we monteurs die oog hebben voor de klant én de cliënt. Net even een stap extra zetten, hulpvaardigheid en extra service verlenen, omdat je bij iedere instelling maatwerk moet leveren.’