Bouw en Uitvoering

Geniale studenten onderzoeken toegang tot zorg voor ouderen

Brandbrief aan Tweede Kamer over bezuiniging in de zorg

Data-analyse en de gezondheidszorg. Een combinatie die nog in de kinderschoenen staat, maar een grote toekomst lijkt te hebben. Momenteel vindt in Amsterdam het officieuze WK Econometrie plaats. Daarbij buigen de beste econometriestudenten van de wereld zich over de effecten van de economische crisis op de toegang tot zorg voor ouderen in Europa.

Elk jaar onderzoeken de beste econometriestudenten van de dertig beste universiteiten tijdens de ‘Econometric Game’ in teams over een groot en actueel sociaal vraagstuk. Dit jaar onderzoeken zij aan de hand van een dataset welke sociaaleconomische parameters invloed hebben op de afname van zorg voor ouderen in Europa. De potentie van data-analyse in de zorg blijkt wel uit het feit dat direct de resultaten voor heel Europa onderzocht en vergeleken worden.

Toegang tot zorg voor ouderen

De studenten kijken daarbij specifiek naar de verschillen tussen landen en naar de effecten van de economische crisis. Heeft de crisis de toegang tot zorg voor ouderen veranderd en in hoeverre heeft dit geleid tot grotere ongelijkheid? Op basis van een uitgebreide data-analyse wordt een oplossing geformuleerd om de toegang tot zorg voor ouderen te verbeteren. Op vrijdag 8 april beslist een onafhankelijke jury van hoogleraren welk team tot de beste oplossing is gekomen en tot winnaar wordt uitgeroepen.

Europese samenwerking

Michael van Duijn, CEO van organisator ORTEC Consulting: “Het is ontzettend mooi om te zien hoe de studenten in zo’n korte tijd een groot maatschappelijk issue kunnen tackelen door data te analyseren. Een perfect voorbeeld van de grote rol die inzichten uit big data voor de samenleving kunnen vervullen.” Jacco Jacobs, Director bij de mede-organisator EY: “Getalenteerde studenten uit alle delen van de wereld zoeken deze week naar nieuwe inzichten om de Europese gezondheidszorg te verbeteren. Wij zijn er trots op dat we hen daarbij mogen ondersteunen.” Vandaag, 8 april, vindt de finale van de Econometric Game plaats, waarbij de vijf finalisten hun oplossing voor het sociale vraagstuk zullen presenteren.