Bouw en Uitvoering

Nog een weg te gaan voor eHealth in de zorg

Nog een weg te gaan voor eHealth in de zorg

Het blijft lastig om kwetsbare ouderen en chronisch zieken gebruik te laten maken van technologische hulpmiddelen. Uit een analyse van Nictiz en NIVEL blijkt dat deze twee groepen weinig bekend zijn met e-health, in de vorm van zelfmeting, beeldschermzorg en domotica. Er blijkt nog een weg te gaan voor eHealth in de zorg

Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd over de huidige situatie. De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in het tussenrapport eHealth-monitor 2015 en in een infographic.

Inzicht in eigen gegevens

Aanleiding van het onderzoek zijn drie doelstellingen die het ministerie van Volksgezondheid in 2014 formuleerde.
De eerste doelstelling is dat binnen vijf jaar, dus voor 2020, 80 procent van de chronisch zieken direct toegang heeft tot de eigen gegevens, zoals medicatie en testuitslagen. Dit kan in het huidige tijdperk bijna niet anders dan digitaal georganiseerd worden. Uit het onderzoek blijkt dat momenteel slechts 10 procent van de chronisch zieken in 2014 zijn of haar gegevens via internet heeft ingezien. Eén van de redenen is dat chronisch zieken niet goed op de hoogte van de inzagemogelijkheden via internet.

Zelfmeting

De tweede doelstelling is dat van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen binnen vijf jaar driekwart van hen die dit willen en er toe in staat zijn, zelfstandig metingen uitvoeren. Bijvoorbeeld in geval van diabetes of COPD. Het zelf meten zou gecombineerd moeten worden met monitoring op afstand door de zorgverlener. Op dit moment doet nu 40 procent van alle chronisch zieken zelfmetingen. Van de kwetsbare ouderen is dat 36 procent. Ook hier is een digitale achterstand. Waar de gegevens idealiter worden gemonitord door een zorgverlener op afstand, worden de gegevens zelden digitaal overgedragen.

Onbekend met beeldschermzorg

De laatste en meest ambitieuze doelstelling voor de komende jaren is dat kwetsbare ouderen en chronisch zieken 24/7 contact moeten kunnen maken met een zorgverlener. Beeldschermzorg en domotica zouden dit moeten faciliteren, waardoor mensen langer huis zouden kunnen wonen. Nu is dat in slechts 5 procent van de mensen die intensieve zorg aan huis krijgen het geval. Van de ondervraagden geeft maar 18 procent aan dat ze dat dit zien zitten. Een derde weet het niet en bijna de helft zegt geen beeldschermzorg te willen. Het rapport geeft onbekendheid met de mogelijkheden als waarschijnlijke oorzaak hiervan.