Bouw en Uitvoering

Laatste commentaarronde NTA over matrassen voor bedden zorg

Laatste commentaarronde NTA over matrassen voor bedden zorg

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) over matrassen voor bedden in de zorg wordt naar verwachting in mei gepubliceerd. In deze voorlaatste fase nodigt NEN belanghebbende partijen uit om feedback te geven op het laatste concept. Commentaar op het document kan tot 14 april aanstaande worden ingediend bij NEN. Laatste commentaarronde NTA over matrassen voor bedden zorg.

NTA 8096 voor matrassen in de zorg beschrijft eisen die gesteld worden aan matrassen bedoeld voor bedden in de zorg. In deze NTA gaat het om matrassen die primair in de zorg worden gebruikt. Het gaat hierbij om het zogenaamde ‘basismatras’ en de functionaliteit ervan. Matrassen met een specifieke toepassing (bijvoorbeeld antidecubitusmatrassen) vallen buiten de scope.

Functie en markt

De NTA beschrijft de functionaliteit van het matras, na het op de markt brengen ervan. Het productieproces valt buiten het toepassingsgebied, dit is de verantwoordelijkheid van de fabrikant/leverancier. De NTA is bedoeld om duidelijkheid te geven over de performance van het matras.

Achtergrond

In het kader van transparantie, neutraliteit en draagvlak van het document, is het van belang dat andere belanghebbende partijen de projectgroep voorzien van feedback op dit laatste concept voor publicatie. In de verschillende fasen hebben externen gereagreerd op het document. Dit heeft de projectgroep geholpen om de NTA verder te ontwikkelen.

Commentaar indienen

Bent u verpleegkundige/verzorgende, onderhoudsdeskundige, inkoper of anderszins betrokken bij dit onderwerp? Dan nodigen we u uit om uw interesse om feedback te geven kenbaar te maken bij NEN. U ontvangt dan het concept, waarna u de mogelijkheid heeft om tot 14 april aanstaande commentaar in te sturen.