Bouw en Uitvoering

Bril laat mantelzorger wereld van dementerende zien

Bril laat mantelzorger wereld van dementerende zien

Virtual reality-bril moet zorgen voor meer begrip

Een virtual reality-bril om mantelzorgers een inkijkje te geven in de belevingswereld van dementerenden. Doel is dat mantelzorgers dementerenden daardoor beter begrijpen en beter kunnen helpen. Dat meldt het Trimbos-instituut, dat meehelpt aan de ontwikkeling van de ‘dementiebril’. De bril laat mantelzorger wereld van dementerende zien.

Mantelzorg

De bril wordt ontworpen om aan de vraag van mantelzorgers tegemoet te komen om dementerenden beter te begrijpen. In Nederland wonen 180.000 mensen dementie thuis, wat enkel mogelijk is door de hulp van mantelzorgers. Onbegrip en stress zijn problemen die voor mantelzorgers op de loer liggen. Daar moet de dementiebril aan tegemoet komen. De dementiebril is gebaseerd op de dementiesimulator Into D’mentia, die al in gebruik is. Verder wordt er een e-learning-programma aan het gebruik van de dementiebril gekoppeld.

Zien wat dementerende ziet

Middels dat programma kan worden gereflecteerd en geleerd van de visuele ervaring die het dragen van de bril met zich mee brengt. De bril verplaatst de mantelzorger natuurlijk enkel in de visuele belevingswereld van de dementerende. Mantelzorgers kunnen zich zo letterlijk een beeld vormen hoe hun eigen gedrag op dementerenden over kan komen. De ontwikkelaars betrekken mantelzorgers nauw bij het proces van ontwikkeling van het systeem. Het Trimbos-instituut werkt verder samen met Stichting Into D’mentia, Coolminds en IJsfontein. De dementiebril wordt ontwikkeld dankzij een subsidie van Alzheimer Nederland en het PGGM Stimuleringsfonds.