Bouw en Uitvoering

Online informatieplatform over standaarden in de zorg

Online informatieplatform over standaarden in de zorg

Het gebruik van standaarden in de zorg spreekt lang niet altijd voor zichzelf. In de wirwar van standaarden probeert Nictiz nu overzicht te scheppen, middels een tool voor ICT-standaarden in de zorg.

De tool biedt een overzicht van verschillende standaarden, waarvoor ze worden gebruikt, waar ze worden gebruikt worden en verwijst door naar meer informatie. Het praktisch online overzicht maakt de standaarden snel doorzoekbaar en makkelijk met elkaar te vergelijken.

standaarden in de zorg

Op de site staan ruim honderd standaarden beschreven, gericht op een ieder die iets wil weten over standaarden in de zorg. Per standaard worden belangrijke kenmerken van weergegeven, zoals doel, doelgroep, implementatiestatus en een link naar de organisatie die de betreffende standaarden beheert. De beheerorganisaties hebben volop meegewerkt de informatie te controleren op juistheid en volledigheid. De tool wil een gids te zijn voor zorgprofessionals, ICT-consultants, beleidsmakers en softwareleveranciers bij het kiezen van de juiste standaard en het juist toepassen daarvan. “Er zijn heel veel standaarden in de zorg waardoor het kiezen van de juiste lastig is. Op deze site kun je eenvoudig zelf een selectie maken en standaarden met elkaar vergelijken”, zegt Gerda Meijboom, voorzitter Expertgroep Standaardisatie en mede- initiatiefnemer van dit standaardenoverzicht.

Adoptie van standaarden

“Iedereen die iets doet met informatisering in de zorg, heeft behoefte aan een helder overzicht en inzicht in het standaardenlandschap”, zegt Pim Volkert van Nictiz, een van de initiatiefnemers van de tool. Vanwege die behoefte naar een beter in- en overzicht in het standaardenlandschap heeft het informatieberaad, het hoogste bestuurlijk overlegorgaan over informatievoorziening in de zorg, opdracht gegeven om een nieuw overzicht te creëren van standaarden in de zorg, licht Herko Coomans, coördinator Regiebureau Informatievoorziening van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe. “Samen met de leden van het Informatieberaad werken we aan vrijwillige maar niet vrijblijvende adoptie van standaarden.” De nieuwe module overzicht standaarden wordt op de beurs Zorg&ICT​ van 5-7 april op de Jaarbeurs in Utrecht gepresenteerd.