Bouw en Uitvoering

Alle berichten getagd Politiek & Wetenschap

  • Administratieve lastendruk

    Administratieve lastendruk in zorginstellingen vertoont grote verschillen

    Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren…

Indicatiestelling
TVB Zorg - Vastgoedcoîperatie in de care
Ketenzorg
Zorgmarketing
TVB Zorg - Verborgen mishandeling
Dementie
Familiezorg
Risicomanagement
Toegepaste Gerontologie