Bouw en Uitvoering

Zorg in laatste levensfase krijg impuls

Zorg in laatste levensfase krijg impuls

De zorg voor mensen in de allerlaatste fase van hun leven, krijgt de komende jaren een impuls, zo meldt nationalezorggids.nl. Het is daarnaast de bedoeling dat deze zogeheten palliatieve zorg dichter bij huis gaat worden georganiseerd, zodat terminale patiënten langer thuis kunnen blijven en eventueel daar kunnen sterven. Zorg in laatste levensfase krijg impuls

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft voor verbeteringen en ondersteuning van deze zorg tot 2020 zeker 51 miljoen euro beschikbaar. Hij heeft de plannen daarvoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van Rijn vindt het aanbod van palliatieve zorg op dit moment goed, zij het dat het niet genoeg van de behoeften van de patiënt zelf uit gaat. Ook is de zorg te versnipperd, wisselend van kwaliteit en niet altijd goed toegankelijk.

De zorg kan verbeterd worden door regionale samenwerkingsverbanden te realiseren en stimuleren, waarin ziekenhuizen, huisartsen, hospices, gemeenten en andere betrokkenen met elkaar samenwerken. Ook zal het geld worden ingezet om onderwijs te verbeteren en zullen de kenniscentra en een website voor palliatieve zorg worden uitgebouwd.