Bouw en Uitvoering

Minister wil basispakket herzien

Minister wil basispakket herzien

Minister Schippers pleit voor effectiever en doelmatiger vergoeden

Om te bepalen of een medische behandeling in het basispakket zit moet niet alleen gekeken worden naar de behandeling an sich, maar meer naar de patiënt die de behandeling nodig heeft. Dat schreef minister Edith Schippers (Volksgezondheid) afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Minister wil basispakket herzien.

Lange tijd is vooral gekeken naar of een behandeling helemaal wel of helemaal niet in het pakket zat. Daarbij werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen verschillende patiënten. Schippers vindt dat uitgangspunt moet zijn dat verzekerden alleen aanspraak maken op zorg als dat effectief en doelmatig is. Op die manier kunnen meer behandelingen vergoed worden, terwijl de totale kosten dalen. Voorbeelden van behandelingen waar deze gedachte al is doorgevoerd zijn de maagzuurremmers en ivf behandelingen.

Rol artsen

Dit beleid kan alleen slagen als artsen hun verantwoordelijkheid nemen, zegt Schippers. Nemen zij die verantwoordelijkheid niet, dan komt de zorg terecht bij meer mensen dan degenen voor wie dit doelmatig en effectief is. Als dat zou gebeuren, rest er volgens Schippers geen andere mogelijkheid dan terug te grijpen op de volledige uitsluiting van het pakket. Schippers wijst op de in het verleden gangbare vervoersbriefjes, die nodig waren om van speciaal vervoer gebruik te mogen maken. Die werden in de praktijk aan iedereen gegeven die er maar om vroeg. “Hierdoor rezen de kosten de pan uit en moest worden besloten het vervoer weer voor iedereen uit het pakket te halen. Hetzelfde is in het verleden gebeurd bij medische noodzakelijke plastische chirurgie en aanpassingsstoornissen.”

Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft de opdracht gekregen het basispakket door te lichten en waar mogelijk objectief vast te stellen wanneer iemand wel en wanneer niet in aanmerking komt voor een bepaalde behandeling. Hiervoor heeft de minister eerder al € 15 miljoen extra uitgetrokken. Door het basispakket op deze manier structureel tegen het licht te houden moet het beheer van het basispakket slimmer en rechtvaardiger worden. Volgens Schippers draagt het bij aan de besparingen op het pakket om de zorg betaalbaar te houden.