Bouw en Uitvoering

Mantelzorgers niet uitgenodigd voor keukentafelgesprek

Mantelzorgers niet uitgenodigd voor keukentafelgesprek

Zo’n 85% van de mantelzorgers is niet door de gemeente uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek is vanuit de overheid een centraal punt om de veranderingen in de zorg op het niveau van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen. Het lijkt erop dat gemeenten hier in gebreken blijven.

Van de zorgvragers heeft bijna de helft een gesprek gehad. De cijfers zijn afkomstig van Mezzo’s recente cliëntenmonitor Aandacht voor Iedereen. Het aantal mantelzorgers dat uitgenodigd wordt voor het keukentafelgesprek, blijkt dus ver achter te blijven bij het aantal zorgvragers dat de gemeente spreekt. Belangenorganisatie voor mantelzorgers Mezzo noemt dit op haar site ‘zeer betreurenswaardig’.

Meepraten

Een derde van de mantelzorgers geeft aan dat er geen rekening wordt gehouden met hun wensen en behoeften bij de totstandkoming tot een nieuwe zorgaanbod. 40% geeft aan zich na een nieuw zorgaanbod zwaarder belast te voelen. Voor deze groep geldt dus dat zij zich zwaarder belast voelen, zonder dat ze hierover hebben kunnen meepraten. Mezzo kondigt aan dit najaar bij gemeenten langs te gaan, om hen te ondersteunen bij het betrekken van de mantelzorger bij het keukentafelgesprek.

Volhouden met gepaste zorg

Mezzo wijst op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, om gemeenten te wijzen op de verantwoordelijkheid om de mantelzorger te betrekken bij eventuele veranderingen in de zorg van een cliënt. “Pas wanneer mensen kunnen zorgen, op een manier die bij hun eigen leven past, houden ze het vol. Alleen dan kunnen ze blijven werken, naar school gaan en hun eigen huishouden draaiende. Wie hierin ondersteund wordt, zal langer, beter en gezonder voor een ander kunnen zorgen. Het is dan ook in het belang van de mantelzorger, de cliënt én de gemeente om zowel de bijdrage van de mantelzorger in de zorg, als datgene wat de mantelzorger hiervoor nodig heeft te bespreken.”