Bouw en Uitvoering

Gemeenten vragen naar financiën zorginstellingen

Gemeenten vragen naar financiën zorginstellingen

Gemeenten vragen steeds meer financiële informatie op van leveranciers.

Het decentralisatieproces bij de gemeenten zorgt voor een groeiende behoefte aan financiële informatie over leveranciers. Van 2013 op 2014 verdubbelde het aantal opgevraagde kredietrapporten door lokale besturen. Daarnaast steeg ook het aantal gemeenten dat beroep gaat doen op deze rapporten. Het zijn vooral zorginstellingen waarover financiële informatie wordt opgevraagd. Dit blijkt onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Gemeenten vragen naar financiën zorginstellingen.

Charlotte van Dorp, Senior Accountmanager bij Graydon: “Sinds 1 januari 2015 zijn belangrijke taken in het sociale domein van het Rijk overgeheveld naar de lokale besturen. De gemeenten staan voor een grote uitdaging. Ze worden verantwoordelijk voor het zelfstandig afsluiten van contracten met dienstverleners uit de gezondheidszorg. Deze uitdaging maakt het heel belangrijk dat gemeenten goed geïnformeerd zakendoen: welke aanbieders zijn er op de markt en, nog belangrijker, welke aanbieders kunnen de continuïteit van de zorg het beste waarborgen? Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten ook daadwerkelijk op zoek gaan naar die belangrijke financiële informatie. Dat is een goede zaak.”

Aantal opvragen verdubbeld

De 120 onderzochte gemeenten hebben in 2014 gemiddeld dubbel zo veel rapporten opgevraagd over hun zakenpartners dan in 2013. In sommige gemeenten nam dit aantal zelfs toe met een vijfvoud. Het aantal lokale besturen dat effectief zakelijke informatie opvraagt over handelspartners, is het afgelopen jaar ook gestegen. Nog opvallender: vroeger werden voornamelijk bouwbedrijven door gemeenten gescreend, terwijl de laatste tijd steeds vaker rapporten over gezondheids- en welzijnsinstellingen worden opgevraagd. Dit is volgens Graydon een rechtstreeks gevolg van de decentralisatie.

1 op de 5 bedrijven niet financieel gezond

Uit de marktmonitor blijkt dat heel wat bedrijven uit de gezondheidszorg zich in de gevarenzone bevinden. In de hele sector gezondheidzorg en welzijn is een vijfde van de ondernemingen niet financieel gezond. In de deelsectoren ‘verpleeghuizen’ en ‘welzijnswerk voor ouderen’, gaat het respectievelijk zelfs om 36% en 35% van de bedrijven.
Van Dorp zegt hierover: “Het is belangrijk dat zowel de gemeenten als hun zakenpartners weten waar ze aan toe zijn. De lokale besturen moeten zeker zijn dat ze een contract afsluiten met een financieel gezonde partij. Alleen dan kunnen ze de continuïteit van de zorg voor hun inwoners waarborgen. De leveranciers moeten op hun beurt weten wat voor de gemeenten belangrijk is bij een aanbesteding. Aan welke financiële condities moeten ze voldoen om zich als een betrouwbare partner te promoten? Door openheid van zaken te creëren rond de financiële gezondheid én de aanbestedingscondities, kan een vertrouwensvolle lange termijnrelatie worden opgebouwd tussen gemeenten en leveranciers.”