Bouw en Uitvoering

Gemeentelijke voorziening voor verwarde personen

Gemeentelijke voorziening voor verwarde personen

Een sluitende keten van verzekerde zorg en een gedegen organisatie vanuit gemeenten. Dat zijn, als het aan minister Schippers ligt, de maatregelen die genomen worden in de zorg voor verwarde mensen. Belangrijkste maatregel is de komst van een gemeentelijke voorziening om snel in te grijpen wanneer zich situaties met verwarde personen voordoen.

Afgelopen maand kwam in het nieuws dat de zorg en voor verwarde personen in Nederland te wensen overlaat. Een en ander kwam in stroomversnelling toen vorige week bleek dat er veel systematische fouten zijn gemaakt rondom de gang van zaken met Bart van U., die vastzit voor de moord op zijn zus en op oud-minister Borst.

Fouten OM in zaak Borst

In het onderzoeksrapport naar deze zaak concludeerde de commissie Hoekstra dat het bij het OM ontbreekt aan ‘leiding, gezamenlijkheid en eenheid’ en ‘dat de geestelijke gezondheidszorg op verschillende belangrijke momenten verstoken is van relevante informatie’.
Schippers was al bezig met plannen om de zorg en controle van verwarde personen te intensiveren, maar stuurde de kernpunten alvast op in een ‘plan van aanpak verwarde personen’ naar de Tweede Kamer, aangezien die deze week debatteerde over het rapport van de commissie-Hoekstra.

Probleem wordt groter

Schippers gaf onlangs aan dat het probleem van verwarde mensen die op straat zwerven, groter lijkt te worden en snel moet worden aangepakt. Met bijna 60.000 meldingen in 2014 is de overlast door verwarde en overspannen mensen toegenomen ten opzichte van 2013. Het plan van aanpak van de minister beschrijft dat, wanneer onduidelijk is of een verward persoon is verzekerd, de gemeente waarin hij is aangetroffen als verblijfplaats gaat gelden, ook als de persoon dit zelf niet wil. Dit zorgt ervoor dat direct een zorgverzekering kan worden afgesloten, aldus Schippers.

Veiligheidshuizen

Het is de bedoeling dat gemeenten in staat worden gesteld om een voorziening in te richten om verwarde personen snel zorg en ondersteuning te bieden. Er wordt ingezet op samenwerking met regionale veiligheidshuizen, waar strafrecht, zorg en gemeente samen kunnen optreden tegen overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken om verwarde personen kortdurend ter observatie gedwongen op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis, wanneer (nog) geen sprake is van een vastgestelde psychiatrische stoornis. Dat is nu nog niet mogelijk en blijft een gevoelige kwestie die goed moet worden afgewogen, geeft ze aan, aangezien het gaat om vrijheidsbeneming van mensen die geen strafbare feiten hebben gepleegd.