Bouw en Uitvoering

Geen concrete beslissingen tijdens zesde pgb-debat

Geen concrete beslissingen tijdens zesde pgb-debat

Van Rijn geeft fouten toe, maar het veld mist nog concrete maatregelen

Nu de rook van het pgb-debat is opgetrokken kan de balans worden opgemaakt. Het was dit jaar al het zesde debat over de problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. Een groot deel van de oppositie heeft het vertrouwen in staatssecretaris Van Rijn opgezegd. Zorgverleners zien vooral geen concrete beslissingen tijdens zesde pgb-debat.

Langzaam maar zeker zeggen steeds meer partijen het vertrouwen op in de staatssecretaris. Waar in een eerder debat CDA en Groen Links een motie van wantrouwen van de SP nog niet wilde steunen, deden ze dat gister wel. De partijen vinden dat de staatssecretaris te snel heeft gehandeld door het nieuwe uitbetalingssyteem per se per 1 januari in te voeren. Dat vindt de staatssecretaris overigens zelf ook, die toegaf dat de snelle invoering ‘achteraf geen goed idee is geweest’.

Chaos

De Sociale Verzekeringsbank kreeg begin dit jaar meer werk, informatie en aanvragen dan het kon verwerken; het systeem liep vast en zorgverleners kregen daardoor niet, te weinig of verkeerde bedragen uitbetaald. De chaos is nog steeds niet helemaal verholpen. Van Rijn gaf aan dat de problemen al langer lopen. ‘We praten al bijna twintig aar over een goede balans tussen eigen regie en het voorkomen van misbruik.’

Geen politieke afrekening

D66 steunde de motie van wantrouwen niet, hoewel het volgens woordvoerder Pia Dijkstra een dubbeltje op zijn kant was. Het belangrijkste argument was voor hen dat de pgb-houders op dit moment niet gebaat zijn bij een politieke afrekening. Los van de pgb-problematiek wordt Van Rijn op politiek niveau verweten dat de instanties niet altijd juist geïnformeerd zijn en dat gedane beloften niet zijn gehaald.

Gebrek aan concrete maatregelen

Belangenvereniging Per Saldo is voorzichtig positief na het debat, hoewel nog steeds niet alle problemen rond uitbetaling zijn opgelost, voor de mensen in het veld op dit moment belangrijker dan het al dan niet aanblijven van de staatssecretaris. ‘Wat er veranderd is, is dat Van Rijn ruiterlijk heeft gezegd dat de invoering niet goed is gegaan en dat het nog steeds niet goed gaat’, zegt directeur Aline Saers op nos.nl. ‘Dat hij dat toegeeft is voor ons heel belangrijk. Ik was bang dat het debat heel politiek zou worden. Gelukkig, gelukkig, ging het ook veel over de inhoud. Het perspectief van de budgethouder is echt op tafel gelegd.’ Toch blijft de belangenvereniging kritisch. Grootste kritiekpunt, ook van andere zorgpartijen, is het gebrek aan concrete maatregelen. “Ik hoop dat Van Rijn daar wel snel mee komt, en dat de Kamer hem daarop kan afrekenen. Dat we niet direct een oplossing hebben, is erg genoeg. Maar het is wel de realiteit.”