Bouw en Uitvoering

E-Health helpt bij verminderen depressieve klachten

E-Health helpt bij verminderen depressieve klachten

Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat E-Health helpt bij het verminderen van depressieve klachten. Deze conclusie wordt gedaan door het gerenommeerde Journal of the American Medical Association (JAMA).

Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit van web-based e-health interventies te evalueren om zo inzicht te krijgen in effectieve preventie van depressie. Bij patiënten met een subklinische depressie van meer dan 12 maanden bleken de klachten te verminderen na gebruik van e-health

Onderzoek naar depressieve klachten

Tussen 1 maart 2013 en 4 maart 2015 deden in Duitsland 406 deelnemers met beginnende depressieve klachten mee aan een gerandomiseerd onderzoek. Ze kregen onbeperkte toegang tot een online zelfhulpinterventie en werden ondersteund door een online trainer. De controlegroep kreeg alleen uitleg over wat een depressie is. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar. Filip Smit, wetenschapper bij het Trimbos-instituut is in samenwerking met de Vrije Universiteit betrokken bij dit onderzoek.

Vervolgtraject

Depressie is wereldwijd een veel voorkomende aandoening die geassocieerd wordt met aanzienlijke ziektelasten en economische kosten. Verwacht wordt dat depressie de belangrijkste oorzaak wordt van voortijdige sterfte en arbeidsongeschiktheid in landen met hoge inkomens in 2030. Er is toenemende aandacht voor meer onderzoek naar preventie van depressie. De resultaten van het onderzoek geven veel inzicht over de behandeling en preventie van depressie. Volgens het Trimbos-instituut is nu verder onderzoek nodig om te begrijpen of de effecten van E-Health op depressieve klachten generaliseerbaar zijn. Ook zal moeten worden gekeken naar het ontstaan van depressie, herhaling van depressieve klachten en hieraan gerelateerd de effectiviteit van therapie en online interventies.