Bouw en Uitvoering

Overheid en bedrijfsleven ontwikkelen digitale identiteitscontrole

Overheid en bedrijfsleven ontwikkelen digitale identiteitscontrole

Nu de digitale toepassingen in de zorg een vlucht nemen, neemt het debat rond veiligheid en privacy toe. Overheid en bedrijfsleven werken momenteel samen aan afspraken voor een betrouwbare digitale identiteitscontrole. Het nieuwe systeem moet garanderen dat mensen die inloggen naar privacygevoelige informatie, ook daadwerkelijk zijn wie ze beweren te zijn.

Digitale hulpmiddelen en toegang tot gegevens via internet kunnen patiënten helpen om de eigen gezondheid, zorg- en woonsituatie zelf te regisseren. Interessant gegeven is dat ouderen daarbij aangeven dat ze best iets van hun privacy willen inleveren wanneer dit bijdraagt aan hun veiligheid. Dat laatste blijkt uit onderzoek van de Ouderenunie KBO. Het geeft aan hoe relevant het is dat de discussie over privacy en veiligheid in de zorg wordt gevoerd.

Testfase

De nieuwe digitale identiteitscontrole die wordt ontwikkeld, bevindt zich momenteel in de testfase. Het syteem, genaamd Idensys, wordt niet alleen voor de zorg, maar voor de gehele publieke en private sector ontwikkeld, zo meldt Nictiz. Zorgorganisaties World of Health/Fysiomanager en Pharmeon bieden als eerste de mogelijkheid aan hun patiënten om via Idensys in te loggen. De mensen die meedoen met de test, worden gevraagd om meerdere malen in te inloggen en hun ervaringen te delen. Idensys maakt gebruik van een persoonlijke fysieke kaart en –lezer of een elektronische voorziening op de mobiele telefoon. ​Gedurende dit jaar wordt getest of het systeem geschikt is voor breed gebruik. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de gebruikerservaring, privacy en veiligheid. In de zorg is het uitermate belangrijk om deze aspecten goed en zorgvuldig te beoordelen. Er mag enerzijds geen twijfel bestaan over de veilige verwerking en betrouwbaarheid van de online identiteit van de burger/patiënt, en anderzijds mag de nieuwe manier van inloggen geen onnodige (praktische) belemmering opleveren in het gebruik en de opschaling van (mobiele) eHealth-diensten.

Speerpunt van de overheid

In totaal starten er zeven pilots in de zorg. Nictiz begeleidt en faciliteert de organisaties in het zorgveld bij het testen van Idensys in de praktijk. Daarnaast wordt Idensys op dit moment in meerdere sectoren getest, bijvoorbeeld door de belastingdienst, de gemeente Den Haag en door KPN. Het is de bedoeling dat Idensys breed inzetbaar wordt en de burger de mogelijkheid geeft om op één manier met één middel overal betrouwbaar in te loggen (vergelijkbaar bij iDEAL bij het digitaal afrekenen). Dit jaar buigt ook de Tweede Kamer zich over de ervaringen en onderzoeksresultaten. Het testen van Idensys maakt onderdeel uit van een brede strategie op het gebied van digitale identiteitscontrole die de overheid momenteel ontwikkeld. Betrouwbare en veilige online toegangscontrole en verwerking van identiteitsgegevens is een belangrijk speerpunt van de overheid en het bedrijfsleven.