Bouw en Uitvoering

Digitale databank dementie

Dementie

Rond de zorg voor mensen met dementie wordt veel praktisch onderzoek gedaan. Echter, de onderzoeksresultaten, alsmede de toepassing ervan bij zorginstellingen en bij mensen thuis, zijn in te kleine kring bekend. Daarom een digitale databank over dementie.

De digitale databank over dementie wordt gestart om de toegankelijkheid van onderzoeken over dementie en de toepassing van de resultaten in de dagelijkse zorgpraktijk te vergroten. Doelgroep zijn zowel familieleden als zorgverleners. In het najaar 2010 zal op de dementiewebsite een inspirerende informatiebank over dementieonderzoek online gaan. Dit project wordt uitgevoerd door het Alzheimercentrum van VU medisch centrum en zorg-innovatiebureau DAZ en wordt gesubsidieerd door het Fonds NutsOhra.

Dementie

Dementie is een ernstig ziektebeeld dat steeds vaker voorkomt. Op dit moment zijn er 250.000 mensen met dementie; dat aantal gaat de komende jaren verdubbelen. Van de mensen met dementie woont zeventig procent thuis. Er wordt veel onderzoek gedaan rond de zorg voor deze groeiende groep mensen. De groep van ruim een miljoen mensen die als familielid of zorgprofessional de zorg verlenen, is onvoldoende op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten en de toepassing daarvan in de zorgverlening. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken dat bewegen de -ontwikkeling van dementie kan remmen. Toch weten veel familieleden en verzorgenden dit niet en handelen daar niet naar. Verder is er veel onderzoek gedaan naar licht en dementie. Licht heeft invloed op het -welbevinden en het dag-nachtritme. Een goed dag-nachtritme kan veel probleemgedrag voorkomen. Licht werkt ook preventief en genezend bij depressies, een veel voorkomend beeld bij mensen met dementie. Ook zijn er rondom het thema ‘eten’ diverse onderzoeken gedaan. Hieruit is gebleken dat onder andere de sfeer in de omgeving (de ambiance) invloed heeft op het eetgedrag en daarmee op de gezondheid en het -welbevinden van mensen met dementie. Ondanks dit gegeven wordt op veel plekken thuis en in instellingen onvoldoende aandacht gegeven aan de ambiance tijdens het eten. Eveneens zijn er diverse onderzoeken gedaan naar moderne hulpmiddelen, zoals personenalarmering, GPS-systemen, sensortechnologie en dergelijke. De kennis uit deze onderzoeken is slecht bekend en mede daardoor is er weerstand tegen moderne hulpmiddelen, vooral onder zorgverleners. Tot slot is uit onderzoek gebleken dat mensen met dementie nog steeds een lerend vermogen hebben, maar dat dit leren wel op een andere manier werkt dan bij mensen die niet dementeren. De meeste verzorgenden en familieleden weten dit niet. Bij de behandeling en verzorging kan deze wetenschap wel veel uitmaken.

Inspiratie

In het kader van dit nieuwe project worden de officiële onderzoeksrapporten en de samenvattingen ervan in een toegankelijke zoekmachine geplaatst. Maar dit project gaat verder. Zo worden voor enkele tientallen onderwerpen groepsgesprekken met de onderzoekers georganiseerd, waarbij ook familieleden en zorgverleners aanschuiven die met de onderzoeksresultaten aan de slag zijn gegaan. Naar aanleiding van deze groepsgesprekken worden inspirerende webpagina’s gebouwd. Op deze manier wordt een vertaling van de onderzoeken naar de dagelijkse zorgpraktijk gemaakt. Een commissie van onderzoekers en praktijkdeskundigen, onder voorzitterschap van prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum van VU medisch centrum, begeleidt dit project.

Portal

Moderne-dementiezorg.nl is een snel groeiend portal met informatie over dementiezorg. De website beoogt een belangrijke informatie- en inspiratiebron te zijn voor iedereen die zich met dementiezorg bezig houdt. Op dit moment staan op deze website onder andere bijna tweehonderd films over dementiezorg en is er een zoekmachine naar hulpmiddelen bij dementie.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Alzheimercentrum VUmc en zorginnovatiebureau DAZ. Het Alzheimercentrum VUmc is een van de vier Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc zijn nieuwe therapievormen, vroegdiagnostiek en dementie op jonge leeftijd. Het Alzheimercentrum VUmc is leidend op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Het centrum staat onder leiding van prof. dr. Philip Scheltens. -Zorginnovatiebureau DAZ initieert en begeleidt vernieuwende projecten in de zorg en verzorgt communicatieactiviteiten over zorginnovaties. Ook schreven medewerkers van DAZ het boek ‘Had ik het maar geweten’ over moderne dementiezorg, waarvan momenteel alweer de derde druk wordt voorbereid.