Bouw en Uitvoering

Brandbrief aan Tweede Kamer over bezuiniging in de zorg

Brandbrief aan Tweede Kamer over bezuiniging in de zorg

Goede en verantwoorde zorg wordt volgens ActiZ onmogelijk wanneer het kabinet de geplande bezuiniging in de zorg van 500 miljoen euro doorvoert. Daarom heeft de organisatie van zorgondernemers een brandbrief gestuurd naar de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd.

De brief is ingezonden voor het Algemeen Overleg dat 14 april plaatsvond over de ouderenzorg en het programma Waardigheid & Trots, dat poogt de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren.

Basiszorg onder druk

“Met de beoogde extra bezuiniging in de zorg van € 500 miljoen op de Wlz vanaf 2017 schieten we door de bodem heen” aldus ActiZ. De basiszorg in verpleeghuizen zou hierdoor ernstig onder druk komen te staan, laat staan dat beoogde verbeteringen nog doorgevoerd kunnen worden. ActiZ spreekt van een tegenstrijdige beweging: “als we willen investeren in kwaliteit (onder meer in het programma Waardigheid & Trots), dan passen daar niet nog meer bezuinigen bij. Sterker nog: dat werkt contraproductief.”

Gevolgen voor zorgorganisaties

ActiZ signaleert een tekort aan hoger opgeleid personeel, “Ook dat vraagt dus investeren in plaats van bezuinigen.” Bij de brief aan de leden van de Tweede Kamer zitten brieven van zorgorganisatie ZorgAccent, één van de leden van ActiZ. Daarin wordt geïllustreerd welke gevolgen de bezuinigingen zullen hebben voor de cliënten van deze zorgorganisaties en hoe Zorgaccent daar een oplossing voor probeert te vinden. Door eerdere bezuinigingen van dit kabinet op de wet langdurige zorg (wlz) zijn er volgens ActiZ al 37 duizend banen verdwenen. Zorgaanbieders proberen dit op te vangen door efficiëntere inzet van personeel en inzet van vrijwilligers en familie. De bijdrage van ZorgAccent en de volledige brief aan de kamer zijn te vinden op de website van ActiZ.