Bouw en Uitvoering

Ambitieuze verpleeghuizen krijgen vrijheid van overheid

Ambitieuze verpleeghuizen krijgen vrijheid van overheid

Ambitieuze verpleeghuizen in Nederland gaan de ruimte krijgen om zelfverzonnen, vernieuwende ideeën te ontwikkelen. Daarbij mag worden afgeweken van bestaande wet- en regelgeving, wanneer deze belemmerend werkt. Maandag gaf staatssecretaris Van Rijn hiervoor het startschot in zorginstelling Frankeland in Schiedam.

In het kader van het programma ‘Waardigheid en Trots’ gaan tientallen zorginstellingen werk maken van hun zelfgeschreven plannen. Van Rijn: ‘Het enthousiasme voor ‘Waardigheid en Trots’ is overweldigend. 151 instellingen kwamen met voorstellen die betrekking hebben op 670 locaties. Dat zet zoden aan de dijk! Nu is het tijd voor de daad bij het woord.’

Investering verpleeghuiszorg

Het programma gaat gepaard met een investering van 140 miljoen euro in 2016. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro. Het leeuwendeel van het extra geld gaat naar opleiding en bijscholing van medewerkers en de dagbesteding wordt flink uitgebreid. Van Rijn presenteerde op 11 februari jongstleden zijn plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren.

Ruim baan voor ambitie

De speerpunten van het programma zijn: “kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie.” De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid te versterken en te verbeteren. Dat betekent dat in de instellingszorg meer rekening gehouden wordt met de specifieke zorgvraag per cliënt en niet alleen te ‘zorgen voor’, maar ook te ‘zorgen met’ familie en vrienden.

– Ambitieuze verpleeghuizen krijgen vrijheid van overheid –