Bouw en Uitvoering

AIM en AEIP pleiten voor bewustwording geestelijke gezondheid

AIM en AEIP pleiten voor bewustwording geestelijke gezondheid

De Europese koepels voor zorgverzekeraars (AIM) en arbeidsverzekeringen en pensioenen (AEIP) publiceerden vandaag een gezamenlijk standpunt over geestelijke gezondheid. Zij roepen de Europese Unie en de lidstaten op om te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. De standpunten van AEIP en AIM sluiten goed aan bij de ontwikkelingen in Nederland.

Position paper

Beide organen onderstrepen de opgave en uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg in de huidige situatie van zorgsystemen en in de maatschappij als geheel. Er wordt onder meer gepleit voor een verbetering van promotie van kennis om ziekten te voorkomen, een grotere toewijding in het bewust maken van de problemen met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg, en een goede afwikkeling van het de-institutionaliseren van de geestelijke gezondheidszorg. Het hele position paper is hier te lezen.

Mental health Europe

AEIP en AIM zijn samen met Mental Health Europe (MHE), de European Public Health Alliance (EPHA) en GGZ Nederland actieve partners in de Europese Alliantie voor Geestelijke Gezondheid. Samen met hun leden wisselen zij kennis uit over geestelijke gezondheid. GGZ Nederland nam in het voorjaar van 2013 het initiatief om te komen tot deze alliantie. Meer informatie over deze Europese Alliantie is te vinden op ggz-connect.nl