Bouw en Uitvoering

Patiënten GGZ ervaren discriminatie in zorg

Patiënten GGZ ervaren discriminatie in zorg

Een groot aantal mensen met een psychische aandoening heeft zich wel eens gediscrimineerd of achtergesteld gevoeld binnen de samenleving en de zorg. Uit onderzoek onder de leden van het panel Psychisch Gezien, blijkt dat meer dan drie kwart, 78 procent, aangeeft discriminatie ervaren te hebben. 23 procent geeft aan zich wel eens binnen de geestelijke gezondheidszorg gediscrimineerd te voelen en 16 procent bij de huisarts of apotheek.

Het panel Psychisch Gezien is een groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Als onderdeel van het Trimbos-Instituut roept het mensen met psychische problemen op zich aan te melden, om hun stem te laten horen aan politici, zorginstellingen, beleidsmakers, media en zorgverzekeraars.

Recht op gelijke behandeling

Wellicht zijn deze leden niet honderd procent representatief voor mensen met een psychische aandoening in Nederland. Toch zijn de cijfers zorgwekkend. In 2007 werd in Nederland het VN-verdrag ondertekend betreffende de rechten van personen met een handicap. Daarbij werd nadrukkelijk geformuleerd om de mensenrechten van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische aandoening, beter te beschermen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het recht op gelijke behandeling, autonomie en participatie. Volgens het Trimbos-Instituut blijft een actieve houding van de regering achterwege. Bijvoorbeeld door het aanpassen van bestaande wetten en beleid. Het instituut spreekt echter de verwachting uit dat dit op korte termijn wel gaat gebeuren.

Onderzoek

In totaal reageerden 901 panelleden (een respons van 58 procent) op de vragen rondom mensenrechten, die hen door Trimbos werden voorgelegd. Schending van het recht op privacy werd het meest genoemd, ongeveer één op de vier leden heeft hier ervaring mee. Van de leden die heeft geprobeerd werk te vinden, voelt meer dan de helft zich gediscrimineerd in hun zoektocht. De helft van de panelleden heeft ooit discriminatie op de werkvloer ervaren. Ook op de plek waar panelleden komen voor zorg en ondersteuning, worden zij naar eigen zeggen achtergesteld. Ongeveer een kwart van de panelleden voelt zich in de GGZ gediscrimineerd. 64 procent van de respondenten vindt dat er dringend actie nodig is om de rechten van mensen met psychische problemen te verbeteren.

‘Maak wek van discriminatiebestrijding’

“De panelgegevens van Psychisch Gezien bevestigen dat het zinvol is dat Nederland binnenkort het VN-verdrag bekrachtigt en uitwerkt. Het inkomen, gelijke kansen wat betreft maatschappelijke participatie, discriminatiebestrijding en een leven in vrijheid en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten volgens de deelnemende panelleden.” Aldus luidt de conclusie van het Trimbos-Instituut. Uitgebreidere conclusies en cijfers van het onderzoek zijn te vinden in een panelbericht.

– Patiënten GGZ ervaren discriminatie in zorg –