Bouw en Uitvoering

120 miljoen extra te verdelen in wijkverpleging

120 miljoen extra te verdelen in wijkverpleging

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft haar begroting voor 2015 bijgesteld. Dit naar aanleiding van de reële cijfers over 2014. De wijkverpleging kan rekenen op een bedrag van €85 miljoen. Nog eens 35 miljoen voor wijkverpleging over 2015 is nog niet gecontracteerd. Dat betekent dit jaar nog 120 miljoen extra te verdelen in wijkverpleging.

Financiële druk

Het is al langer bekend dat zorgorganisaties die zorg en ondersteuning in de wijk verlenen, onder financiële druk staan. Organisatie voor zorgondernemers ActiZ geeft aan al langere tijd signalen te krijgen van haar leden die tegen hun budgetplafond zitten. Het grote risico is daarvan dat over de gehele linie wachtlijsten kunnen ontstaan.

Budgetplafonds

De budgetplafonds zijn door het kabinet ingesteld vanwege de bezuinigingen. Verschillende organisaties krijgen tot 20 procent minder dan in 2014. ActiZ verwacht dat verzekeraars snel aan de slag gaan om aanvullende afspraken met zorgorganisaties te maken over hoe de beschikbaar gestelde extra middelen het best gebruikt kunnen worden.