Bouw en Uitvoering

‘Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?’

'Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?'

Enquête onderzoekt ervaringen cliënten en hun netwerk

In september start de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?’ Cliënten en hun sociale netwerken kunnen daarin middels een vragenlijst aangeven hoe de zorgtransitie sinds begin dit jaar verloopt.

Wat zijn de ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over het contact met hun gemeente? Voldoen de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente aan de behoeften?

Mantelzorg

In het nieuwe zorglandschap wordt van burgers een bijdrage verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De vragenlijst is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor mensen die vrijwillig en onbetaald hulp en ondersteuning (kunnen) bieden. De raadpleging loopt tot 5 oktober. Invullen van de vragenlijst kan vanaf 3 september. Via zorgnaargemeenten.nl kan men zich alvast aanmelden, zodat een uitnodiging volgt zodra de raadpleging start.

Samenwerking

‘Goed voor elkaar’ is een initiatief van Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ delen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke zorgorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Van de raadpleging zal een rapport worden gemaakt waarin alle ervaringen worden gebundeld. Dit rapport wordt verspreid onder lokale belangenbehartigers, Wmo-adviesraden en gemeenten zodat ervaringen kunnen gebruiken om in de gemeente en de regio goede zorg te regelen, passend bij wat mensen vragen.