Bouw en Uitvoering

Trendrapportage Mezzo over zorgtransitie

Trendrapportage Mezzo over zorgtransitie

Terwijl de Week van de Zorgtransitie in volle gang is, komt vereniging voor mantelzorgers Mezzo met een trendrapportage over het eerste kwartaal van 2015. ‘Maak mantelzorg mogelijk, in plaats van moeilijk’ is het credo. Trendrapportage Mezzo over zorgtransitie.

Betere informatievoorziening

Uit het trendrapport komen drie zaken naar voren. Ten eerste is er een behoefte aan betere informatievoorziening: bij wie moet men zijn voor welke zorg? Mezzo hoort van mantelzorgers dat het vaak onbekend is welke zorg hun naaste in de loop van 2015 gaat krijgen. Wanneer het overgangsrecht geldt, gaan gemeenten nog niet in gesprek met mensen. En dat geeft onrust. Mensen willen weten wat er voor hen zal veranderen. Gemeenten sturen mantelzorgers naar Mezzo met de vraag of zij in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering. Dit betekent dat gemeenten onvoldoende weten dat zij de mantelzorgwaardering moeten regelen en daarvoor forse budgetten ter beschikking hebben. Juist deze regelzaken, ervaren mantelzorgers als belastend.

Transitie huishoudelijke hulp

Het tweede punt betreft de huishoudelijke hulp. Mezzo pleit voor een transitie van de tijdelijke oplossing met een huishoudelijke hulp toelage (HHT), naar een structurele oplossing. Tot slot dient er meer rekening te worden gehouden met de individuele financiële situatie van een zorgpatiënt.
Onder andere door de verhoging van de eigen bijdrage, de afschaffing van de regeling Compensatie Eigen Risico en de invoering van de kostendelersnorm signaleert Mezzo dat mensen in financiële problemen komen. Mensen vrezen hun zorgverlener niet meer te kunnen betalen ofwel dat de mantelzorger die betaald wordt met het PGB in de financiële problemen komt.
Over deze punten schreef Mezzo eerder al een brief aan de Tweede Kamer.