Bouw en Uitvoering

Ruilzorg 2.0

TVB Zorg - Ruilzorg 2.0

‘Zorg moet er voor iedereen zijn en iedereen heeft recht op even goede kwaliteit. Dat is de norm.’

Op social media kom ik soms uitspraken en theorieën tegen over goede zorg, kwaliteitszorg, die straks alleen nog voorbehouden zou zijn aan de rijken. Als ik deze stelling even laat bezinken, bedenk ik dat mensen met veel geld ook in betere huizen wonen, in kwalitatief betere auto’s rijden, gezonder voedsel kunnen betalen en ga zo nog maar even door. Zo onlogisch is het dus niet, dat je het nou eenmaal beter voor elkaar hebt als je de centen maar hebt. Toch maken wij er ons als maatschapppij enorm druk om dat de een betere zorg krijgt dan de ander. Uitspraken als ‘mooie huizen alleen voor de rijken’ lees ik immers niet.

Zorg moet er voor iedereen zijn en iedereen heeft recht op even goede kwaliteit. Dat is de norm. Omdat we in deze turbulente tijd met alle veranderingen in de zorg niet meer alles van de overheid kunnen verwachten, moeten we het heft in eigen handen nemen.

Nog niet zo lang geleden was ik een paar maanden in Indonesië. Ik ontmoette er mensen die daar in de zorg werken en neem maar van mij aan dat dat relativeert! Nog steeds is goede zorg daar niet toegankelijk voor iedereen. Toch verwonderde ik mij daar over een bijzonder verschijnsel. Het idee dat je elkaar nodig hebt, is in Indonesië een veel belangrijkere waarde dan bij ons in Nederland. Daar draait alles om een goed netwerk en de juiste mensen kennen. In zekere zin is dat hier natuurlijk ook wel zo, maar daar is de investering in goede contacten en relaties vele malen groter. Je weet nooit waarvoor je elkaar nodig hebt in de toekomst. Dat is de algemene gedachte. Met geld wapperen heeft geen zin, omdat bijna niemand dat heeft. Het gaat om diensten en wederdiensten. Als ik een rolstoel nodig heb die jij aan mij kan leveren, zorg ik voor een goede maaltijd.

Op microniveau zie ik ook in Nederland vergelijkbare initiatieven ontstaan: ruilhandel of zelfs ruilzorg. Bijvoorbeeld, een fysiotherapeut en een meubelmaker hebben samen de afspraak gemaakt om voor een aantal behandelingen een mooie tafel te maken. Prima deal. Maar wat nou als je geen meubels kunt maken, een lekkere maaltijd kunt koken of op kinderen kunt passen? Daar komt nog bij dat niet iedereen het juiste gereedschap heeft meegekregen om goede contacten op te bouwen. De een is daar vaardiger in dan de ander, terwijl netwerken in de toekomst alleen maar belangrijker wordt.Er zal altijd een groepje mensen overblijven dat langdurige zorg nodig heeft, en voor wie het opbouwen van een netwerk echt onmogelijk is. Al is dat maar een paar procent van de bevolking, dat is wel de groep waarover ik me zorgen maak.

Tijdens de vette jaren kon het allemaal niet op. Nu het wat minder gaat, moeten we allemaal een stapje terug doen. Het is heel begrijpelijk dat dat lastig is. Maar omdat niemand precies weet hoe, lijken we er allemaal de dupe van te worden: patiënten, cliënten en medewerkers.Een positief neveneffect van alle veranderingen is hopelijk dat er een vriendelijkere maatschappij ontstaat. We hebben elkaar immers nodig. De ene hand wast de andere. Niet meer afhankelijk zijn van de overheid of in veel mindere mate. Dat is het streven.

Goede zorg straks alleen voor de rijken? Laat de mensen die het geld kunnen missen, er maar mee strooien. Dan verdient de fysiotherapeut ook nog wat. Want wie flink investeert in zijn netwerk, de juiste mensen kent en een creatieve handelsgeest heeft, hoeft veel minder gebruik te maken van de steeds schameler wordende voorzieningen. Op deze manier blijft er in ieder geval nog wat geld over voor de mensen die het echt nodig hebben.Terwijl ik mijn column aan het overlezen ben, bedenk ik dat ik toch mijn huisarts binnenkort maar eens een vriendschapverzoek moet sturen via facebook, Twitter en LinkedIn.

Caro Woudstra werkt als maatschappelijk werker met blinde en slechtziende mensen. Ze schrijft graag en veel. Haar columns verschijnen regelmatig in publieks- en vakmedia. Ze zal haar visie op de zorg en haar ervaringen regelmatig delen met de lezers van tvb ZORG.
Meer informatie: Caro Woudstra