Bouw en Uitvoering

“Regel betaald verlof voor mantelzorgers”

Regel betaald verlof voor mantelzorgers

Betaald verlof voor mantelzorgers. Als het aan het CNV ligt, wordt dit zo snel mogelijk ingesteld. “Werkenden komen steeds vaker knel te zitten tussen zorgtaken en hun baan. Ondersteun mantelzorgers met een regeling voor betaald verlof. Een onderzoek naar de kosten van mantelzorg kan daar een opmaat voor zijn.”

Deze woorden komen van CNV Voorzitter Maurice Limmen. Gisteren werd in de Tweede kamer een motie behandelt die pleit voor een integrale visie op mantelzorg. De motie werd ingediend door de Kamerleden Tanamal en Kerstens (PvdA), die van mening zijn dat mantelzorgers zo veel mogelijk ondersteuning verdienen bij het combineren van mantelzorg met werk en dagelijks leven.

Gezamenlijke visie ontwikkelen

Ze constateren dat mantelzorgers geconfronteerd worden met beleid en maatregelen die de wijze van en de hoeveelheid van de mantelzorg beïnvloeden, zowel op het gebied van zorg, sociale zaken en financiën. Daarom verzoeken de Kamerleden in de motie om een integrale visie op mantelzorg, waarbij vanuit verschillende departementen (Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt gewerkt aan een gezamenlijke integrale visie op mantelzorg

Betaald verlof

Het CNV ziet betaald verlof voor mantelzorgers als een graag terugkomen in een dergelijke visie. Limmen: “De zorg voor zieke ouders, een zieke partner of zieke kinderen mag niet leiden tot overbelasting, extra onkosten of verlies van baan of inkomen.” Het CNV zegt verder dat uit eerder onderzoek blijkt dat mantelzorg voor veel werkenden een financiële aderlating is en leidt tot overbelasting en ziekteverzuim. “Mensen gaan minder werken, waardoor zij minder verdienen, maar anders is de zorg voor hun zieke naaste niet haalbaar. En tegelijkertijd maken ze vaak extra onkosten, bijvoorbeeld aan brandstof door het veelvuldig heen-en-weer rijden, die ze ook uit eigen zak moeten betalen. Het CNV pleit er daarom voor mantelzorgers betaald verlof te geven. Dit soort betaalde regelingen bestaat immers wel voor zwangerschap, adoptie en pleegzorg.”