Bouw en Uitvoering

Nog geen lijn in gemeentelijke zorg

Nog geen lijn in gemeentelijke zorg

Kinderombudsman en zorgaanbieders benoemen organisatorische problemen als gevolg van decentralisatie

Zorgaanbieders maken administratieve overuren doordat gemeenten nog niet op één lijn zitten wat betreft administratie. Zo meldde het Financieele Dagblad gisteren. Per gemeente verschillen de eisen wat betreft contracten, facturering en verantwoording. Voor zorgondernemers betekent dit een papieren rompslomp. Ook de organisatie van de jeugdzorg verloopt met horten en stoten nadat deze is overgedragen aan gemeenten. Verschillende partijen signaleren nog geen lijn in gemeentelijke zorg na de decentralisatie.

Diverse brancheorganisaties signaleren dat de extra kosten die zorgaanbieders maken om de administratie goed te regelen, ten koste kan gaan van de zorgkwaliteit. Waar zorgaanbieders voorheen leverden aan enkele zorgkantoren, zijn dat nu tientallen of zelfs honderden gemeenten, met allemaal andere eisen. GGZ Nederland schreef vorige maand aan het ministerie van Volksgezondheid over de ‘grote risico’s’ als gevolge van de verschillende eisen die gemeenten stellen op het gebied van kwaliteit, registratie, declaratie en verantwoording. Een lid zegt in de brief ‘Wij hebben zorgpersoneel moeten ontslaan, maar hebben extra steunend personeel nodig’. Er is zelfs sprake van ondernemingen die vanwege de grote overheadkosten overwegen te stoppen met leveren van zorg die wordt betaald door gemeenten.

Kinderombudsman

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) gaf vorige week aan dat de decentralisatie van de zorg sinds 1 januari ‘beheerst’ is verlopen, zonder grote ongelukken. Volgens sommigen is de staatssecretaris echter te vroeg met zijn conclusie. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert is de jeugdhulp een ‘grote proeftuin‘. Ook hij constateert dat de verschillen per gemeenten groot zijn, de organisatie achterblijft en de jeugdzorg zo onderhevig wordt aan willekeur. Meer dan de helft van hulpzoekende ouders weet niet goed waar ze moeten zijn voor hulp, constateren zowel de Kinderombudsman als cliëntenorganisaties achter de Monitor Transitie Jeugd. Ambtenaren die de telefoon opnemen van het gemeentelijk zorgnummer zijn vaak niet goed op de hoogte en sturen ouders ‘van het kastje naar de muur’.

‘Ramp heeft zich niet voltrokken’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, geeft toe dat informatie aan burgers beter kan. Daarnaast erkent het dat de bureaucratie verminderd moet worden. Wat betreft het op één lijn brengen van administratie-eisen voor zorgaanbieders reageert de woordvoerder: ‘We snappen de klachten van de zorgaanbieders heel goed, en vinden ook dat het zo snel mogelijk simpeler moet. Maar met zo’n grote overheveling van taken krijg je dit soort dingen. De enorme ramp die van tevoren was voorspeld, heeft zich niet voltrokken.’ De informatietechnologie om gemeenten administratief eenduidig te laten handelen is volgens de VNG-woordvoerder aanwezig, maar er moet nog veel geregeld worden per gemeenten om die in te passen.

Een interview met Kinderombudsman Marc Dullaert van vorige week is hier terug te horen