Bouw en Uitvoering

Gemeenten nog niet toegekomen aan zorgtransitie

Gemeenten nog niet toegekomen aan zorgtransitie

Nederlandse gemeenten hadden in 2015 de handen vol aan het waarborgen van de continuïteit van zorg. Daardoor is er afgelopen jaar in de praktijk nog weinig sprake geweest van een zorgtransitie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, concludeert dat gemeenten nog niet zijn toegekomen aan de beoogde herziening van het zorgsysteem.

De oorspronkelijke doelen van de decentralisatie in de zorg – efficiëntere zorg, maatwerk voor de burger en betere samenwerking tussen instanties – zijn nog niet bereikt. De VNG doet deze bevindingen in het NRC van 29 december. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarbij gemeenten jeugdzorg, langdurige zorg en arbeidsplekken voor gehandicapten zelf dienden te regelen.

Continuïteit

In eerste instantie werd gevreesd dat burgers door de herziening van het zorgstelsel buiten de boot zouden vallen en helemaal geen zorg meer zouden krijgen. Dit is volgens de VNG niet ‘op grote schaal’ gebeurd. Een woordvoerder van de VNG verklaart dat de continuïteit van de zorg voornamelijk is gewaarborgd door mensen precies dezelfde zorg aan te bieden als voorheen. Zodoende heeft de stelselwijziging in de praktijk nog niet tot de beoogde grootschalige veranderingen in de zorg geleid.

Nadelige gevolgen

De NRC gaat nog een stap verder en concludeert dat de decentralisatie in 2015 heeft geleid tot nadelige gevolgen. Daarbij wordt vooral gewezen op de problemen in de pgb-betalingen en de de thuiszorg. “Gemeenten schrapten of versoberden de schoonmaakhulp aan huis voor kwetsbare mensen.” Dit lijkt vooral een gevolg van de grote bezuinigingen waarmee de zorgtransitie gepaard ging. De VNG-woordvoerder reageert hierop: “Wie denkt dat de hervorming van de zorg dit jaar zou zijn afgerond heeft een verkeerde inschatting van de grootte van deze operatie.” Het nieuwe jaar, 2016, zullen gemeenten verder in zetten op het investeren in zorgpreventie, het opzetten van laagdrempelige algemene voorzieningen en een meer zorg op maat.