Bouw en Uitvoering

Zorgverzekeraars Nederland in gesprek met VWS en Per Saldo

Zorgverzekeraars Nederland in gesprek met VWS en Per Saldo

Branchevereniging zorgverzekeraars Nederland, ZN, heeft aangegeven op korte termijn in gesprek te gaan met het ministerie van VWS en belangenvereniging Per Saldo. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, waarbij twee pgb-houders in het gelijk zijn gesteld in hun bezwaar tegen de korting op hun pgb-budget door hun zorgverzekeraar.

De zaak is de de eerste waarin uitspraak wordt gedaan over de slepende pgb-problematiek. Van diverse kanten wordt de uitspraak gezien als een symbooluitspraak die geldig is voor alle vergelijkbare gevallen.

Introductie pgb in Zorgverzekeringswet

Op 1 januari 2015 heeft het kabinet de wijkverpleging overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Omdat in de AWBZ sommige cliënten hun wijkverpleegkundige zorg betaalden via een pgb, Persoonsgebonden budget, is er voor deze budgethouders een oplossing gevonden in het inrichten van een pgb binnen de Zorgverzekeringswet. Een paar maanden voordat zorgverzekeraars hun polissen definitief moesten maken, werd door VWS, Per Saldo en ZN een bestuurlijk akkoord gesloten over de introductie van een pgb in de Zorgverzekeringswet.

Hoge tijdsdruk

ZN zegt dat zorgverzekeraars daarna onder hoge tijdsdruk een pgb-regelement hebben opgesteld om een eenduidige pgb-regeling voor budgethouders in de Zvw mogelijk te maken. “Daarbij was het zorgverzekeraars niet toegestaan om afspraken te maken over hoe zij de bezuinigingen in gelijke mate verdelen over natura, restitutie en pgb.” aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgplicht leidend

Vanwege de bezuinigingen op de wijkverpleging van het kabinet is er mogelijk een dreigend financieel tekort voor de sector. In reactie op de recente cliëntenstops bij gecontracteerde zorginstellingen, heeft ZN de Tweede Kamer laten weten dat de zorgplicht voor zorgverzekeraars leidend is en niet de begroting van VWS.

– Zorgverzekeraars Nederland in gesprek met VWS en Per Saldo –